DTU Fysik ph.d.-program

Ph.d.-skole

Ph.d.-skolen ved DTU Fysik omfatter ca. 80 studerende fordelt ved fire institutter. Cirka halvdelen af de studerende er udenlandske. Som studerende arbejde du ved en af DTU Fysiks seks forskningssektioner, følger kurser og deltager i sommerskoler.

På institut for Fysik beskæftiger vi os med områder inden for moderne fysik, der repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og som samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Vi tiltrækker højt kvalificerede og motiverede forskere, undervisere og studerende fra hele verden, der alle bidrager til at opretholde og udvikle et innovativt forskningsmiljø.               

Ph.d.-programmet
Ph.d.-programmet er et tre årigt uddannelsesprogram, som er sammensat for at give kommende forskere træning i at præstere forskning efter internationale standarder og dermed kunne bidrage med forskningssamarbejde og -resultater inden for den internationale forskningsverden.

DTU Fysiks ph.d.-skole omfatter ca. 60 ph.d.-studerende på DTU Fysik og ca. 20 ph.d.-studerende på DTU Nutech, DTU Danchip og DTU Cen. Ca. halvdelen er udenlandske. I modsætning til de øvrige danske universiteter, adskiller DTUs organisering af ph.d.-skolerne sig ved, at det er institutterne, der i sig selv er ph.d.-skoler. 

Hvem kan søge om optagelse som ph.d.- studerende?
Vi søger højt kvalificerede kandidater, som har en fokuseret interesse i forskning, og som tillige kan dokumentere en relevant naturvidenskabelig kandidatgrad med et højt karakterniveau. Kandidater kan have en baggrund som civilingeniør eller have en naturvidenskabelig kandidatgrad f.eks. inden for fysik, biologi eller matematik. 

Forskning på DTU Fysik
Instituttets forskning varetages af et videnskabeligt personale, som består af ca. 35 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 35 postdocs, en vifte af gæsteprofessorer og ca. 60 ph.d.-studerende fordelt på seks sektioner, der bla. beskæftiger sig med materialefysik, fusionsenergi, katalyse, energiteknologier, kvanteteori og informationsteknologi samt biofysik og komplekse systemer. Som ph.d.-studerende ved DTU Fysik kommer du til at arbejde inden for en af de seks sektioner, og det er derfor en god ide, at du orienterer dig om vores forskningsområder, hvis du overvejer et ph.d.-studie. På nedenstående links kan du læse mere om vores forskningsområder. Du kan også læse mere om nuværende og tidligere ph.d.-projekter her.


Ph.d.-muligheder på DTU Fysik og DTU

På Institut for Fysik er vi altid interesserede i at forøge antallet af dygtige ph.d.-studerende. Derfor anbefaler vi, at du holder dig opdateret via instituttet og sektionernes hjemmesider, så du er orienteret om ledige ph.d.-studier, ansøgningsfrister osv.

Tag kontakt til os

Bemærk, at DTU stiller et ufravigeligt krav om, at alle ph.d.-ansøgere skal have været i dialog med den potentielle vejleder, før en ansøgning kan indgives til vurdering. Når du har fundet en potentiel vejleder, skal du kontakte vedkommende for at få vurderet dine muligheder for at blive ph.d.-studerende inden for det pågældende forskningsområde.