DTU Fysik ph.d.-program

Ph.d.-skole på DTU Fysik

Omkring 80 studerende på 4 institutter udgør Ph.d.-skolen på DTU Fysik. Ca. halvdelen af de studerende er internationale. Som studerende arbejder du på en af DTU Fysiks seks forskningssektioner, følger kurser og deltager i sommerskoler.

Områder inden for moderne fysik, med en betydelig grundvidenskabelig udfordring og med klare anvendelsesmæssige perspektiver, er i fokus på DTU Fysik. Vi tiltrækker højt kvalificerede og motiverede forskere, undervisere og studerende fra hele verden, der alle bidrager til at opretholde og udvikle vores innovative forskningsmiljø.

Mød ph.d.-studerende fra DTU Fysik og læs mere om deres projekter

Ph.d.-programmet på DTU Fysik

Ph.d.-programmet er et tre årigt uddannelsesprogram, som er sammensat for at give kommende forskere træning i at præstere forskning efter internationale standarder og dermed kunne bidrage med forskningssamarbejde og -resultater inden for den internationale forskningsverden.

DTU Fysiks ph.d.-skole omfatter ca. 60 ph.d.-studerende på DTU Fysik og ca. 20 ph.d.-studerende på DTU Nutech, DTU Danchip og DTU Cen. Ca. halvdelen er internationale. I modsætning til de øvrige danske universiteter, adskiller DTUs organisering af ph.d.-skolerne sig ved, at det er institutterne, der i sig selv er ph.d.-skoler. 

Hvem kan søge om optagelse som ph.d.- studerende?

Vi søger højt kvalificerede kandidater, som har en fokuseret interesse i forskning, og som tillige kan dokumentere en relevant naturvidenskabelig kandidatgrad med et højt karakterniveau. Kandidater kan have en baggrund som civilingeniør eller have en naturvidenskabelig kandidatgrad f.eks. inden for fysik, biologi eller matematik.

Forskning på DTU Fysik

Instituttets forskning varetages af et videnskabeligt personale, som består af ca. 35 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 35 postdocs, en vifte af gæsteprofessorer og ca. 60 ph.d.-studerende fordelt på seks sektioner, der bla. beskæftiger sig med materialefysik, fusionsenergi, katalyse, energiteknologier, kvanteteori og informationsteknologi samt biofysik og komplekse systemer. Som ph.d.-studerende ved DTU Fysik kommer du til at arbejde inden for en af de seks sektioner, og det er derfor en god ide, at du orienterer dig om vores forskningsområder, hvis du overvejer et ph.d.-studie. På nedenstående links kan du læse mere om vores forskningsområder.

Ph.d.-muligheder på DTU Fysik og DTU

På Institut for Fysik er vi altid interesserede i at forøge antallet af dygtige ph.d.-studerende. Derfor anbefaler vi, at du holder dig opdateret via instituttet og sektionernes hjemmesider, så du er orienteret om ledige ph.d.-studier, ansøgningsfrister osv.

Kontakt os før du ansøger

Bemærk, at DTU stiller et ufravigeligt krav om, at alle ph.d.-ansøgere skal have været i dialog med den potentielle vejleder, før en ansøgning kan indgives til vurdering. Når du har fundet en potentiel vejleder, skal du kontakte vedkommende for at få vurderet dine muligheder for at blive ph.d.-studerende inden for det pågældende forskningsområde.

 

http://www.fysik.dtu.dk/Forskning/Ph-d-program
19 AUGUST 2018