Uddannelse på DTU Fysik

Institut for Fysik koordinerer Fysik- og Nanoteknologiuddannelsen, som består af en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DTU Fysik, DTU Nanotech og DTU Fotonik.

Du kan læse om Fysik- og Nanoteknologiuddannelsen på DTUs hjemmeside:

Derudover står instituttet for den indledende fysikundervisning (Fysik 1 og Fysik 2), der følges af de fleste bachelorstuderende på DTU.

Endelig huser DTU Fysik en ph.d.-skole, der omfatter ca. 80 studerende og ledes af institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen.

Studienævnsformand

Karsten Wedel Jacobsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 86

Bachelorstudieleder

Christian Danvad Damsgaard
Lektor
DTU Cen
45 25 64 87

Kandidatstudieleder

Rafael J. Taboryski
Lektor
DTU Nanotech
45 25 81 01

Ph.d.-skoleleder

Jane Hvolbæk Nielsen
Institutdirektør, professor
DTU Fysik
45 25 32 22