Fysikshow

Undervisningsmateriale til folkeskolen

DTU Fysik har været med til at udvikle undervisningsmaterialet "Energi på lager" der henvender sig til Fysik/Kemi på folkeskolens 8. og 9. klassetrin. Download materialet og få og få inspiration til din undervisning.

Undervisningmaterialet "Energi på lager" til fysik/kemi-elever i 8.-9. klasse er lavet af Catalysis for Sustainable Energy (CASE). 

Undervisningsmaterialet består af:
  • en elevbog
  • tilhørende eksperimenter

  • lærevejledninger
  • otte korte film om energi og klimavenlige teknologier
Materialet introducerer eleverne til emner som:
  • energi og energiomdannelse
  • katalyse
  • fossile- og vedvarende energikilder
  • drivhuseffekt og problemer
  • udfordringer knyttet til fremtidens energiforsyning.