Kurser på DTU Fysik

Herunder ses listen over samtlige kurser udbudt af eller med bidrag fra DTU Fysik. Klik på kursusnummeret for at læse beskrivelsen i kursusbasen.

Check de aktuelle deltagerlister

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10018 Fysik 1 10 E3A, E4A, F3A, F4A
10020 Fysik 1 10 E1B, F1B
10022 Fysik 1 10 E1A, F1A
10024 Fysik 1 10 E5A, F5A
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi 10 E1A, F1A
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 E2
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 F2A
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 E4
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 E2A
10044 Fysik 2 5 E4A
10050 Modelfysik 10 E1A, F1A
10052 Grundlæggende fysik og kemi 10 E2B, January
10054 Modelfysik 5 F5A
10102 Kvantemekanik 10 F4
10103 Kvantemekanik repetitionsforløb 0 August
10104 Kvantemekanik General Engineering 5
10112 Videregående kvantemekanik 10 E2
10122 Statistisk fysik 5 E3A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10220 Bløde materialers fysik 5 F1B
10240 Design-Build 2: Wind Energy Harvesting - General Engineering 5 June
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer 5 E4A
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring 5 F2B
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10 E4, F4
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10305 Videregående faststoffysik 5 E2B
10314 Magnetisme og magnetiske materialer 5 F5A
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt 10 F5A
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10337 Teoretisk mikrofluidik 5 E4A
10346 Kontinuumsfysik 5 F2A
10347 Introduktion til biofysik 5 E5B
10350 Numeriske studier i fysik 5 January
10380 Kvanteoptik 10 E4
10384 Kvanteinformation 5 F3A
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi 5 January
10400 Plasmafysik 5 E5A
10401 Fusionsenergi og fusionsplasmafysik 5 January
10405 Relativitetsteori 5 E1B
10420 Sportsfysik 5 June
10467 Metoder og instrumenter til fysiske målinger 5 January, June
10501 Moderne fysik 7.5 F5A
10502 Kvante- og ulineær optik 5 June
10506 Journal club om nanostrukturer og reaktivitet 5 E4B, F4B
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E2A, F2A
10512 Journal club om Kvanteoptik 7.5 E1B, F1B
10514 Sommerskole Complex Motion in Fluids 2.5 OutsideSchedule
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi 5 E4B, F4B
10530 SURFCAT Summer School on Reactivity for Sustainable Energy Conversion and Environmental Protection 2018 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2018 2.5 August
10605 Teknologihistorie 5 E5A
10610 Teknologihistorie 10 E5
10720 Forskningsfordybelse BSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10721 Forskningsfordybelse BSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10722 Forskningsfordybelse BSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10730 Forskningsfordybelse MSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10731 Forskningsfordybelse MSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10732 Forskningsfordybelse MSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10800 Ph.d.-kursus i energiteknologier for en bæredygtig fremtid (45800) 7.5 June
10811 Introduktion til Strålingsfysik 5 January
10814 Computerintensiv strålingsdosimetri 5 January
10816 Vurdering af radiologiske langtidsrisici fra udslip til miljø: modellering og målinger 2.5 OutsideSchedule
10900 Fysik 1 repetitionsforløb 0 August
10910 Fysik 1 repetitionsforløb 0 August
10916 Fysik 1 5 E5A, F1A
10933 Fysik 1 2.5 F4B
10935 Fysik 1 5 E1B
12500 Energiressourcer 5 January
30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi 10 F, June
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer 5 F5A
33472 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 January
33525 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 F, E
33526 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 June
33527 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 July
33528 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 August
33529 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 January
33692 PolyNano Sommer Skole 5
34029 Fagprojekt (Fysik og Nanoteknologi) 10 E, January, F, June
41680 Introduktion til cybermaterialer 5 F4B
41685 Materialekarakterisering og -testning 5 F4A
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 E3A
47309 Materialer til produktion og lagring af brint 5 January
47325 Storskala superlederteknologi 5 F1A
47409 Materialer til produktion og lagring af brint 5 June