Diplomkurser

DTU Fysik udbyder eller bidrager til følgende kurser til Diplomingeniøruddannelsen:

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10910 Fysik 1 repetitionsforløb 0 August
10916 Fysik 1 5 E5A, F1A
10935 Fysik 1 5 E1B
http://www.fysik.dtu.dk/Uddannelse/Kurser/Diplomkurser
15 NOVEMBER 2018