Kandidatkurser i Fysik & Nanoteknologi

DTU Fysik udbyder eller bidrager til følgende kurser på kandidatniveau:
Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10112 Videregående kvantemekanik 10 E2
10122 Statistisk fysik 5 E3A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10220 Bløde materialers fysik 5 F1B
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer 5 E4A
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10305 Videregående faststoffysik 5 E2B
10306 Koncepter og modellering i to-dimensionelle materialer 5 June
10314 Magnetisme og magnetiske materialer 5 F5A
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt 10 F5A
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10337 Teoretisk mikrofluidik 5 E4A
10346 Kontinuumsfysik 5 F2A
10350 Numeriske studier i fysik 5 January
10380 Kvanteoptik 10 E4
10384 Kvanteinformation 5 F3A
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi 5 January
10400 Plasmafysik 5 E5A
10401 Fusionsenergi og fusionsplasmafysik 5 January
10405 Relativitetsteori 5 E1B
10420 Sportsfysik 5 June
10605 Teknologihistorie 5 E5A
10610 Teknologihistorie 10 E5
10730 Forskningsfordybelse MSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10731 Forskningsfordybelse MSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10732 Forskningsfordybelse MSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10814 Computerintensiv strålingsdosimetri 5 January
33525 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 F, E
33526 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 June
33527 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 July
33528 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 August
33529 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 January
47325 Storskala superlederteknologi 5 F1A