Sommeruniversitet på DTU Fysik

Sommeruniversitetet giver studerende mulighed for at følge kurser i perioder af 3 uger i løbet af sommeren.  Undervisningsperioderne ligger i juni, juli eller august.
Herunder finder du listen over sommerkurser, som DTU Fysik udbyder eller bidrager til. Kurserne har forskellige numre alt efter, om de ligger i juni, juli eller august.
Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10103 Kvantemekanik repetitionsforløb 0 August
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10240 Design-Build 2: Wind Energy Harvesting - General Engineering 5 June
10306 Koncepter og modellering i to-dimensionelle materialer 5 June
10420 Sportsfysik 5 June
10467 Metoder og instrumenter til fysiske målinger 5 January, June
10502 Kvante- og ulineær optik 5 June
10530 SURFCAT Summer School: The Science of Sustainable Fuels and Chemicals 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2020 2.5 August
10720 Forskningsfordybelse BSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10721 Forskningsfordybelse BSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10722 Forskningsfordybelse BSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10730 Forskningsfordybelse MSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10731 Forskningsfordybelse MSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10732 Forskningsfordybelse MSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10900 Fysik 1 repetitionsforløb 0 August
10910 Fysik 1 repetitionsforløb 0 August
30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi 10 F, June
33526 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 June
33527 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 July
33528 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 August
34029 Fagprojekt (Fysik og Nanoteknologi) 10 E, January, F, June
http://www.fysik.dtu.dk/Uddannelse/Kurser/Sommeruniversitet
15 NOVEMBER 2018