Fysiklærerdag om kvantefysik med hands-on i Nanoteket

Kom og se Nanotekets nyindkøbte kvanteudstyr og prøv at bryde Bells ulighed ved hjælp af fotoner. 
Nyt udstyr i Nanoteket

Nanoteket har investeret i udstyr til undervisning i kvantefysik under navnet QuantumLab. Her kan man prøve kræfter med sammenfiltrede fotontilstande - også kaldet entanglement.

Hvad er Entanglement?

Entanglement er et af kvantemekanikkens mest overraskende fænomener og var centralt for den berømte Bohr-Einstein dialog. Desuden er det et af kerneelementerne i den moderne kvanteteknologi.Entanglement

Med formidlingsinitiativet QuantumLab gør vi entanglement eksperimentelt tilgængeligt for gymnasieskolens fysikundervisning og giver eleverne mulighed for på egen hånd at arbejde med et af den moderne fysiks paradigmeskiftende resultater – Bells ulighed. Tilbuddet er en del af undervisningslaboratoriet Nanoteket ved DTU Fysik.

Inspiration til din undervisning

Fysiklærerdagen giver dig inspiration til din undervisning, og det er en anledning til at mødes med andre undervisere og udveksle erfaringer.

Dagen er en oplagt mulighed for at få idéer til SRP-projekter. Her vil både være tid til rundvisninger i vores nye laboratorier, perspektiverende foredrag fra nogle af instituttets forskere, og selvfølgelig til at I selv kan lege med vores nyeste laboratorieudstyr.

Dagen sluttes af med en hyggelig middag.

Tilmeld dig Fysiklærerdagen 2017 her

Tid: Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 10-20. 
Sted: Nanoteket - DTU Fysik, Fysikvej, Bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby

Pris: 150 kr.

Program for Fysiklærerdag:

Vi starter i lokale 028, Fysikvej, Bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby

09.45 - Kaffe/the m/croissant
10.00 - Velkomst v/Ole Trinhammer samt foredrag v/Ulrich Busk Hoff (leder af QuantumLab)
11.00 - Kvanteteknologi v/NN
11.30 - Nanotekets øvrige tilbud v/Ole Trinhammer (daglig leder af Nanoteket)
11.45 - Nyt fra Danske Science Gymnasier v/Carl P. Knudsen

12.00 - Frokost

13.00 - Hands-on Bells ulighed
16.00 - Åbent i Nanotekets øvrige laboratorier
18-20 - Middag

Information og tilmelding

Tid: Torsdag d. 12. oktober 2017
kl. 10-20. 

Sted: Nanoteket - DTU Fysik, Fysikvej, Bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby

Pris: 150 kr.

Tilmeld dig Fysiklærerdagen her

Bestil Nanotekets Øvelser

Nanoteket udbyder i øjeblikket ca. 10 gymnasieøvelser. En øvelse varer typisk 3,5 timer og tilpasses elevernes faglige niveau og klassens interesser.

Bestil gymnasieøvelserne gratis

Kontakt

Ole Lynnerup Trinhammer
Leder af Nanoteket (undervisningslaboratorium)
DTU Fysik
45 25 32 12

Kontakt

Ulrich Busk Hoff
Postdoc
DTU Fysik
45 25 32 64