Fysiklærerdag om kvantefysik med hands-on i Nanoteket

Kom og prøv Nanotekets nyindkøbte kvanteudstyr og prøv at bryde Bells ulighed ved hjælp af fotoner.

Inspiration til din undervisning

Fysiklærerdagen giver dig inspiration til din undervisning, og det er en anledning til at mødes med andre undervisere og udveksle erfaringer.

Dagen er en oplagt mulighed for at få idéer til og diskutere SRP-projekter. Her vil både være tid til rundvisninger i vores nye laboratorier, perspektiverende foredrag fra nogle af instituttets forskere, og selvfølgelig til at I selv kan lege med vores nyeste laboratorieudstyr.

Nyt udstyr i Nanoteket

Nanoteket har investeret i udstyr til undervisning i kvantefysik under navnet QuantumLab. Her kan du prøve kræfter med sammenfiltrede fotontilstande - også kaldet entanglement.

Hvad er Entanglement?

”Entanglement er et af kvantemekanikkens mest overraskende fænomener og var centralt for den berømte Bohr-Einstein dialog. Desuden er det et af kerneelementerne i den moderne kvanteteknologi. Med formidlingsinitiativet QuantumLab gør vi entanglement eksperimentelt tilgængeligt for gymnasieskolens fysikundervisning og giver eleverne mulighed for på egen hånd at arbejde med et af den moderne fysiks paradigmeskiftende resultater – Bells ulighed. Tilbuddet er en del af undervisningslaboratoriet Nanoteket ved DTU Fysik.” (citeret fra artikel i LMFK-bladet)

Entanglement

Med formidlingsinitiativet QuantumLab gør vi entanglement eksperimentelt tilgængeligt for gymnasieskolens fysikundervisning og giver eleverne mulighed for på egen hånd at arbejde med et af den moderne fysiks paradigmeskiftende resultater – Bells ulighed. Tilbuddet er en del af undervisningslaboratoriet Nanoteket ved DTU Fysik.

Dagen sluttes af med en hyggelig middag.

Tid:

Onsdag d. 28. november 2018 kl. 10-20.
 


Sted
:

Nanoteket - DTU Fysik, Fysikvej, Bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby

Program for Fysiklærerdag:

Vi starter i lokale 127, Fysikvej, Bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby

09:45 - Kaffe/the m/croissant

10:00 - Velkomst v/Ole Trinhammer samt foredrag v/Ulrich Busk Hoff (leder af QuantumLab)

11:00 - Hands-on med Bells ulighed

12:00 - Frokost

13:00 - Hands-on Bells ulighed

15:00 - Kvanteteknologi v/NN

15.30 - Nanotekets øvrige tilbud v/Ole Trinhammer (daglig leder af Nanoteket)

16.00 - Åbent i Nanotekets øvrige laboratorier

18-20 - Middag

Hvor og Hvornår?

Tid: Onsdag d. 28. november 2018, Kl. 10-20.

Sted: Nanoteket - DTU Fysik, Fysikvej, Bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby

Bestil Nanotekets Øvelser

Nanoteket udbyder i øjeblikket ca. 10 gymnasieøvelser. En øvelse varer typisk 3,5 timer og tilpasses elevernes faglige niveau og klassens interesser.

Bestil gymnasieøvelserne gratis

Kontakt

Ole Lynnerup Trinhammer
Leder af Nanoteket (undervisningslaboratorium)
DTU Fysik
45 25 32 12

Kontakt

Ulrich Busk Hoff
Postdoc
DTU Fysik
45 25 32 64