Studieadministration


Bachelorstudieleder for Fysik og Nanoteknologi
 og meritansvarlig
Christian Danvad Damsgaard
Tlf. 4525 6487 
christian.damsgaard@cen.dtu.dk
 

Kandidatstudieleder for Fysik og Nanoteknologi og meritansvarlig 
Kirstine Berg-Sørensen
Tlf.: 4525 3101
kandidatstudieleder@fysik.dtu.dk

 

Studienævnsformand 
Karsten Wedel Jacobsen
Tlf.: 4525 3186
kwj@fysik.dtu.dk 

 

Studiesekretær
Marianne Sundby
Tlf.: 9351 1717
msun@fysik.dtu.dk

 

Meritoverførsel
Har du haft et fysikkursus på et andet universitet, det være sig i Danmark eller i udlandet, er der mulighed for at få meritoverførsel. Kontakt vores meritansvarlige Christian Danvad Damsgaard (bachelorstudiet) eller Kirstine Berg-Sørensen (kandidatstudiet).