Britisk Royal interesse for fusionsenergiforskning og den danske involvering på JET

tirsdag 03 apr 18

Kontakt

Volker Naulin
Professor
DTU Fysik
25 37 45 38

Om JET

JET er et fælles forskningsinstitut for EU-medlemsstaterne med et årligt budget på ca. 100 mio. €, og er placeret ved Culham nær Oxford i England. Institutionen er et afgørende forskningsredskab inden for fusionsenergiforskning, og har opnået verdensrekorden på 16 MW fusionskraft. JET’s videnskabelige arbejde udføres af medlemsstaternes forskningsinstitutter ved at sende deres forskere, udstyr og analytiske ekspertise.

Volker Naulin, Professor på DTU Fysik, repræsenterede ekspertisen i europæisk fusionsforskning, da engelske Prins Andrew besøgte JET – Joint European Torus.

Engelske Prins Andrew besøgte JET - det fælles europæiske fusionsforskningsanlæg - hvor Professor Volker Naulin forklarede om potentialet i fusionsforskningsanlægget, ved at fremhæve JET’s kritiske rolle i EU's fusionsenergiforskning. Han berettede også om Danmarks aktive deltagelse i fusionsforskningen inden for de prioriterede områder af det europæiske program, og specielt den danske deltagelse i JET programmet.

"Prinsen var meget interesseret i Fusion som en fremtidig energikilde og teknologisk mulighed. JET er en meget vigtig forskningsinfrastruktur, hvor forskere fra DTU bidrager væsentligt til den internationale fusionsindsats", fortæller Volker Naulin, Professor på DTU Fysik.

Forskning i fusionsenergi åbner store muligheder for industrien

Volker fortalte også Prins Andrew om, hvordan forskningen ved JET kan hjælpe højteknologiske virksomheder med at vinde kontrakter i store projekter i på vejen mod at levere kommerciel fusionskraft. Blandt andet til, ITER, et internationalt projekt hvor 37 lande fra hele verden er gået sammen om at bygge og drive en forsøgsreaktor til fusionsenergi. Opførelsen af ITER åbner store muligheder for at industrien kan deltage i denne store videnskabsindsats.

Som tidligere udstationeret DTU-forsker har Volker over en tiårig periode arbejdet ved JET i England, med forskellige projekter relateret til plasmatransport samt været leder af Task Force Transport. I Danmark forgår fusionsenergiforskning primært ved DTU Fysik i sektionen for Plasma Fysik og Fusionsenergi, PPFE, som er ledet af Volker Naulin.

30 års samarbejde mellem DTU og JET

DTU har et mere end 30 års samarbejde med JET, som blev taget i brug i 1983, omkring udvikling af Fusionsreaktorer. Kernen af samarbejdet går i høj grad ud på at løse verdens klimaudfordringer gennem forskning i fusionsenergi, der er en ren, vedvarende og nærmest uudtømmelig energikilde.

For at undgå klimaforandringer og mangel på energikilder, skal der findes alternative energikilder der kan erstatte de fossile brændsler, som desuden har en begrænset varighed. Her kan en af løsningerne være fusion.

Fordelen ved fusionsenergien er, at man ud fra små mængder deuterium, der udvindes af havvand og tritium, som man kan fremstille fra lithium, kan danne en energimængde, som ellers ville kræve enorme mængder kul. 40 g brændstof, deuterium og tritium, er tilstrækkelig til livslang energiforsyning for en dansker.

Forskere fra PPFE på DTU Fysik deltager årligt i JET’s program, og flere plasmapulser er dedikerede til PPFE’s foreslåede eksperimenter. Årligt har dette en værdi på ca. 2,7 mio kr. hvor JET-faciliteterne er til rådighed for PPFE. Involveringen i JET er i høj grad medvirkende til, at DTU Fysik og PPFE kan forske i og hjælpe den grønne omstilling på vej.

Om Fusionsenergi

Fusionsenergi er solens og stjernernes energiforsyning. Den opstår ved at lette atomkerner – brintkerner – smelter sammen til tungere kerner, f.eks. Helium kerner. Herved udvikles store mængder af energi. Det er denne proces vi vil efterligne på jorden, hvor fusionsenergien kommer fra sammensmeltning af brintisotoperne Deuterium (tungt brint) og Tritium (supertungt brint). For at atomerne kan støde sammen med hinanden og fusionere, er det nødvendigt at varme råmaterialerne op til temperaturer omkring 100 millioner grader celsius. Dette kan f.eks. opnås ved såkaldte Tokamak-opstillinger, hvor plasmaet – fusionsbrændslet - holdes sammen af magnetiske felter. JET er en Tokamak og er verdens største fusionsenergieksperiment.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.