EliteForsk Rejsestipendiat til Søren Bertelsen Scott fra DTU Fysik

EliteForsk-rejsestipendiat til forskning i grønne energiteknologier

tirsdag 20 mar 18

Kontakt

Søren Bertelsen Scott
Ph.d.-studerende
DTU Fysik
Søren Bertelsen Scott fra DTU Fysik har modtaget et EliteForsk-rejsestipendiat, der skal finansiere et forskningsophold i Kina.

Stipendiatet på 200.000 kr. er et synligt bevis på, at Scott hører til blandt de mest talentfulde unge forskere herhjemme. For Scott betyder det, at han kan bygge et forskningssamarbejde med Professor Wen Zhenhai på Chinese Acadamy of Sciences i Fujian, hvor han kommer til at arbejde sammen med forskere, der er verdensførende inden for nye energiteknologier.

”Opholdet gør det muligt for mig at anvende og videreudvikle vores teknologier og metoder i elektrokemi-massespektrometri hos en gruppe, der er verdensførende i innovativ syntese af elektrokatalysatorer for de reaktioner, som kan blive en vigtig del af den grønne omstilling. Herunder er den reaktion, som ved brug af el omdanner CO2 til brændstoffer, og den balancerende reaktion, som omdanner vand til ilt.”, siger Søren Bertelsen Scott, der er ph.d.-studerende på DTU Fysik.

På længere sigt håber Scott, at hans ophold i Kina kan skabe grobund for et større samarbejde mellem DTU og Chinese Acadamy of Sciences. Under et ophold hos professor Wen vil Scott lære om elektrokatalyse fra en ny vinkel samt dele og videreudvikle egne måleteknikker.

”Det vil være ideelt, hvis vi kan opbygge et samarbejde mellem vores forskningsinstitutioner. På DTU Fysik tænker vi meget i modelsystemer, som hjælper os med forstå de grundlæggende processer i elektrokatalytiske reaktioner. Professor Wens gruppe arbejder meget med komplekse materialer, der er konstrueret på nanoskala og kan vise helt nye egenskaber og øget effektivitet. Vi kan lære meget af hinanden på de forskellige områder” fortæller Scott.

Oplagring af bæredygtig energi

I sit ph.d.-projekt undersøger Scott elektrokemiske processer og reaktioner, der er vigtige i den bæredygtige omstilling. Blandt andet til oplagring af bæredygtig energi fra for eksempel vindmøller.

”Bedre forståelse for hvordan elektrokemiske reaktioner foregår, gør det muligt at udvikle elektrokatalysatorer, der gør elektrokemiske processer mere kosteffektive. I mit ph.d. projekt bruger jeg avancerede in-situ måleteknikker som massespektrometri, røntgendiffraktion samt modellering til at forstå, hvordan atomer bevæger sig og reagerer på overfladen af lovende elektrokatalysatorer under vigtige elektrokemiske reaktioner” forklarer Scott og fortsætter:

”Med bedre elektrokatalysatorer kan vi lave elektrokemisk fremstillede brændstoffer såsom brint og ethanol eller kemikalier såsom ethylen, som er en byggesten til plastik, med kun vand, CO2 og elektrisk energi som inputs. En proces der minder om den fotosyntese planter bruger til at lave organisk materialer fra CO2. Målet er at oplagre overskudsenergi fra vindmøller og solceller, så det kan konverteres tilbage til el, når vi har brug for det.” forklarer Scott. 

Forskningen kan bruges til at gøre det mere kosteffektivt at bruge brændselsceller, som kommer til at forsyne lastbiler og andre større køretøjer, når fossilbrændstoffer udfases. På længere sigt håber Scott at lignende teknologier også kommer til at tage CO2 direkte fra luften til syntese af brændstoffer og kemikalier, og dermed give mulighed for en lukket kulstofkredsløb eller endda negative emissioner.

Scott er sammen med andre forskere indstillet af DTU og siden vurderet af Det Frie Forskningsråd, der i alt har udpeget 20 forskningstalenter fra hele landet for uddannelses- og forskningsministeren. EliteForsk-initiativet skal skabe opmærksomhed om forskerne og deres resultater og dertil fremhæve forskerne som rollemodeller med henblik på at tiltrække flere unge studerende til en forskerkarriere.

Om Søren Bertelsen Scott

Søren Bertelsen Scott, ph.d.-studerende, MSc, født i 1991. Scott er dansk-amerikaner, og er opvokset mest i USA. På gymnasiet i USA lærte han kinesisk som andetsprog. Efter studietiden tog han til Changsha, Hunan, i det sydlig Kina for at undervise folkeskoleelever i engelsk. Under sin bacheloren læste han kinesisk som sidefag, og tog et udvekslingsophold i Beijing, hvor han læste kemiske fag på kinesisk.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.