Sommerkurser 10720 og 10730

(English version here)
 
Som en del af DTU's sommeruniversitet udbyder DTU Fysik sommerkurser i forskningsfordybelse på bachelor- og masterniveau normeret til 5 ECTS i 3-ugersperioderne juni, juli og august:
          Kursus 10720: Forskningsfordybelse BSc - Institut for Fysik
          Kursus 10730: Forskningsfordybelse MSc - Institut for Fysik 
 
Formål
Sommerkurserne har det overordnede formål at give den enkelte studerende mulighed for at udføre et selvstændigt og ECTS-meriterende eksperimentelt eller teoretisk forskningsprojekt på bachelor- eller kandidatniveau, hvis resultat ikke på forhånd er kendt. Projekterne udføres i samarbejde med en forskningsgruppe ved DTU Fysik med gruppelederen som hovedvejleder og typisk en ph.d.-studerende som medvejleder.
 
Procedure for tilmelding til sommerkurser ved DTU Fysik
Interesserede studerende henvender sig direkte til en hovedvejleder enten med eget forslag eller med et forslag fra listen over udbudte projekter på DTU Fysik Projektdatabase under "Specialkurser". Når en aftale med hovedvejlederen er på plads, sender den studerende en email til kursusansvarlig Søren Schmidt (ssch@fysik.dtu.dk), med cc til hovedvejlederen,  indeholdende
     Navn og studienummer på studerende
     projekttitel
     projektperiode
     Navn og email på vejleder og medvejleder 
Den kursusansvarlige sørger for tilmeldingen af de studerende til sommerkurserne.
 
Eksamen
Ved kursets afslutning afleveres en rapport, som beskriver de opnåede resultater, til hovedvejlederen. Den studerende præsenterer rapporten ved et foredrag af ca. 20 minutters varighed i forskningsgruppen. Hovedvejlederen afgør i samråd med eventuelle medvejledere, om kurset er bestået eller ikke-bestået, og meddeler dette til den kursusansvarlige, der sørger for den endelige indrapportering til studiekontoret.

Kontakt

Søren Schmidt
Seniorforsker
DTU Fysik
45 25 32 18