Studieadministration

Bachelorstudieleder for Fysik og Nanoteknologi og meritansvarlig
Christian Danvad Damsgaard
Tlf. 4525 6487 
christian.damsgaard@cen.dtu.dk
 
Kandidatstudieleder for Fysik og Nanoteknologi og meritansvarlig 
Kirstine Berg-Sørensen
Tlf.: 4525 3101
kandidatstudieleder@fysik.dtu.dk

 

Studienævnsformand 
Karsten Wedel Jacobsen
Tlf.: 4525 3186
kwj@fysik.dtu.dk 

 

Studiesekretær
Marianne Sundby
Tlf.: 9351 1717
msun@fysik.dtu.dk

 

Meritoverførsel
Har du haft et fysikkursus på et andet universitet, i Danmark eller i udlandet, kan der være mulighed for at få meritoverførsel. Kontakt vores meritansvarlige: 

http://www.fysik.dtu.dk/uddannelse/studieadministration
23 JULI 2017