Udvalg og nævn

Her finder du en oversigt over de forskellige nævn og udvalg på DTU Fysik.

Studienævn:                           Mirko Salewski (formand)  tlf.:4525 3186 
Sikkerhedsudvalg: Jane Hvolbæk Nielsen (formand) tlf. 4525 3222
Samarbejdsudvalg: Jane Hvolbæk Nielsen  (formand) tlf. 4525 3222
Bygningsudvalg: Brian Peter Knudsen (formand) tlf. 3196 4935 
IT-sikkerhedsudvalg Brian Peter Knudsen (formand) tlf.3196 4935