Udvalg og nævn på DTU Fysik

 

Nedenfor findes en oversigt over de forskellige nævn og udvalg på DTU Fysik. Ansatte på instituttet kan finde oversigter over alle medlemmer af udvalgene på DTU Fysiks intranetsider på Portalen.  

Studienævn:                           Karsten Wedel Jacobsen (formand)  tlf.:4525 3186 
Sikkerhedsudvalg: Jane Hvolbæk Nielsen (formand) tlf. 4525 3222
Samarbejdsudvalg: Jane Hvolbæk Nielsen  (formand) tlf. 4525 3222
Bygningsudvalg: Henning Bo Nicolajsen (formand) tlf. 4525 3116 
IT-sikkerhedsudvalg Henning Bo Nicolajsen (formand) tlf. 4525 3116