Ph.d.-kurser udbudt af DTU Fysik

DTU Fysik udbyder eller bidrager til nedenstående kurser på ph.d.-niveau:
Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10501 Moderne fysik 7.5 F5A
10506 Journal club om nanostrukturer og reaktivitet 5 E4B, F4B
10507 Overfladefysik og katalyse 10 F3
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E1B, F1B
10512 Journal club om Kvanteoptik 7.5 E1B, F1B
10514 Sommerskole Complex Motion in Fluids 2.5 OutsideSchedule
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi 5 E4B, F4B
10521 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer 10 F2A, F2B
10530 SURFCAT Summer School: The Science of Sustainable Fuels and Chemicals 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2.5 August
10550 QuantumDTU sommerskole for kvanteteknologi 5 E
10868 Metoder i mikro- og nanofabrikation 5 OutsideSchedule
47511 CINEMAX: 3D modellering og afbildning af materialers mikrostruktur - ph.d.-sommerskole 5 OutsideSchedule