Ph.d.-kurser udbudt af DTU Fysik

DTU Fysik udbyder eller bidrager til nedenstående kurser på ph.d.-niveau:
Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10501 Moderne fysik 7.5 F5A
10506 Journal club om nanostrukturer og reaktivitet 5 E4B, F4B
10507 Overfladefysik og katalyse 10 F3
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E1B, F1B
10512 Journal club om Kvanteoptik 7.5 E1B, F1B
10514 Sommerskole Complex Motion in Fluids 2.5 OutsideSchedule
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi 5 E4B, F4B
10521 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer 10 F2A, F2B
10530 SURFCAT Summer School: The Science of Sustainable Fuels and Chemicals 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2020 2.5 August
10816 Vurdering af radiologiske langtidsrisici fra udslip til miljø: modellering og målinger 2.5 OutsideSchedule
10868 Metoder i mikro og nano fabrikation 5 January
47511 CINEMAX: 3D modellering og afbildning af materialers mikrostruktur - ph.d.-sommerskole 5 August