Sommerprojekter DTU Fysik

Som en del af DTU's sommeruniversitet udbyder DTU Fysik sommerkurser hvor du laver projekter i forskningsfordybelse på bachelor- og masterniveau normeret til 5 ECTS i 3-ugersperioderne juni, juli og august.
Sommerkurser i Juni - BSc og Msc

Sommerkurser i Juli - Bsc og Msc

Sommerkurser i August - Bsc og Msc

Tilmelding til sommerkurser ved DTU Fysik

Interesserede studerende henvender sig direkte til en hovedvejleder enten med eget forslag eller med et forslag fra listen over udbudte projekter på DTU Fysik Projektdatabase under "Specialkurser". Når en aftale med hovedvejlederen er på plads, sender den studerende en email til kursusansvarlig Christian Danvad Damsgaard, med cc til hovedvejlederen,  

Din mail skal indeholde: 

  • Navn og studienummer på studerende
  • projekttitel
  • projektperiode
  • Navn og email på vejleder og medvejleder 

Den kursusansvarlige sørger for tilmeldingen af de studerende til sommerkurserne.

Eksamen

Ved kursets afslutning afleveres en rapport, som beskriver de opnåede resultater, til hovedvejlederen. Den studerende præsenterer rapporten ved et foredrag af ca. 20 minutters varighed i forskningsgruppen. Hovedvejlederen afgør i samråd med eventuelle medvejledere, om kurset er bestået eller ikke-bestået, og meddeler dette til den kursusansvarlige, der sørger for den endelige indrapportering til studiekontoret.

Formålet

Sommerkurserne har det overordnede formål at give den enkelte studerende mulighed for at udføre et selvstændigt og ECTS-meriterende eksperimentelt eller teoretisk forskningsprojekt på bachelor- eller kandidatniveau, hvis resultat ikke på forhånd er kendt. Projekterne udføres i samarbejde med en forskningsgruppe ved DTU Fysik med gruppelederen som hovedvejleder og typisk en ph.d.-studerende som medvejleder.

Kontakt

Christian Danvad Damsgaard
Lektor
DTU Nanolab
45 25 64 87