Courses at DTU Physics

Below is the list of courses given by or with contribution from DTU Physics. Please click on the course number, to be directed to the description in the DTU Coursebase.

Course no.      Title Points (ECTS) Timetable group
02509 High-performance computing for analyse af eksperimentel 3D imaging data 10 F5
10020 Fysik 1 10 E1B, F1B
10022 Fysik 1 10 E1A, F1A
10024 Fysik 1 10 E5A, F5A
10031 Introduktion til Fysik og Ingeniørvidenskab 10 E1A, F1A
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 E2A, F2A
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 F5B
10035 Laboratoriearbejde i fysik og ingeniørvidenskab 5 January
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 E4
10037 Kontinuumsfysik og modellering 5 June
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 E5B
10050 Modelfysik 10 E1A, F1A
10054 Modelfysik 5 F5A
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 F, E
10063 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 F3A, E3A
10065 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 F4B, E4B
10080 Fysik for materialer og energi 5 F3B
10102 Kvantemekanik 10 F4
10104 Introduktion til kvantemekanik 5 F1A
10112 Videregående kvantemekanik 10 E2
10122 Statistisk fysik 5 E3A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10208 Diffraktion, spektroskopi og imaging af materialer 5 E5B
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10240 Design-Build 2: Rational catalyst design for General Engineering 5 June
10255 Avanceret 3D Røntgen imaging 5 F1A
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring 5 F2B
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10 E4, F4
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10306 Teori for 2D materialer og stærk lys-stof vekselvirkning 5 June
10314 Magnetisme og magnetiske materialer 5 F5B
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt 10 F5B, F5A
10316 Materialedesign med maskinlæring og kunstig intelligens 5 January
10317 Faststoffysik 5 E4A, F4A
10318 Mangepartikel metoder i faststoffysik 5 E2B
10321 Nanosystemteknologi 10 E2
10325 Kvantemekanisk modellering af nanoelektronik 5 January
10326 Elektrisk karakterisering af nanomaterialer 5 January
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi 5 E2A
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10337 Teoretisk mikrofluidik 5 E4A
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering 5 E3B
10346 Videregående Kontinuumsfysik 5 F2A
10350 Numeriske studier i fysik 5 August
10380 Kvanteoptik 10 F4
10384 Kvanteinformation 5 E4B
10385 Kvanteinformationsteknologi 5 F3A
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi 5 June
10400 Plasmafysik 5 E5A
10401 Eksperimentel plasmafysik 5 F2B
10402 Fusionsenergi – teknologi og fysik 5 June
10405 Relativitetsteori 5 E1A
10411 Atomreaktorfysik 5 F4B
10413 Defekter i faste stoffer: anvendelser i datering, dosimetri og sensorteknologier 5 January
10420 Sportsfysik 5 June
10506 Journal club om nanostrukturer og reaktivitet 5 E4B, F4B
10507 Overfladefysik og katalyse 10 F3
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E1B, F1B
10509 Journal club om atomare strukturer og dynamik studeret med elektron stråler 5 E4B, F4B
10511 Fysik ph.d.-bootcamp og netværk 5 OutsideSchedule
10512 Journal club om Kvanteoptik 7.5 E3B, F3B
10514 Sommerskole Complex Motion in Fluids 2.5 OutsideSchedule
10515 FLUIDS Journal Club 5 E3B, F3B
10519 Avanceret elektronmikroskopifysik 5 OutsideSchedule
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi 5 E4B, F4B
10521 To-dimensionale materialers fysik og teknologi 10 F2A, F2B
10530 SURFCAT Summer School: The Science of Sustainable Fuels and Chemicals 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2.5 August
10550 DigiQ PhD skole om kvanteteknologi 5 OutsideSchedule
10590 Illustration af videnskabeligt indhold relateret til katalyse 2.5 E3A
10603 Vidensskabelse og videnscirkulation. Hvordan vidste Edison og Newton - og hvordan ved du? 5 June
10605 Teknologihistorie 5 E5A
10610 Teknologihistorie 10 E5
10720 Forskningsfordybelse BSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10721 Forskningsfordybelse BSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10722 Forskningsfordybelse BSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10730 Forskningsfordybelse MSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10731 Forskningsfordybelse MSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10732 Forskningsfordybelse MSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10750 Innovationsprojekter på DTU Fysik 5 E3B
10850 Avanceret mikro- og nano-fabrikationsteknologi 5 F3B
10851 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation 5 January
10852 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation 5 June
10855 Videregående fabrikation af mikro- og nanostrukturer 10 E2, E5
10862 Polymer mikrofabrikation 5 June
10870 Eksperimentelle Metoder og Instrumenter i Fysik 5 E3B
10871 Avanceret design og simulering af solceller 5 June
10916 Fysik 1 5 E5A
10935 Fysik 1 5 E1B
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer 5 F5A
22652 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 F, E
22653 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 June
22654 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 July
22655 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 August
22656 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 January
30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi 10 F, June
34019 Fagprojekt (Fysik og nanoteknologi) 10 F, June
34029 Fagprojekt (fysik og nanoteknologi) 10 E, January
41680 Introduktion til avancerede materialer 5 F2B
41685 Materialekarakterisering og -testning 5 F1B
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 E4A
47209 3D imaging, analyse og modellering 5 E2B
47214 Introduktion til fremtidens energiteknologier (online) 5 E5A
47336 Anvendelse af røntgen- og neutronspredning i biologi, kemi og fysik 5 August