MSc courses in Physics and Nanotechnology

DTU Physics offers or contributes to the following courses on the Physics and Nanotechnology Master education:
Course no.      Title Points (ECTS) Timetable group
02509 High-performance computing for analyse af eksperimentel 3D imaging data 10 F5
10112 Videregående kvantemekanik 10 E2
10122 Statistisk fysik 5 E3A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10255 Avanceret 3D Røntgen imaging 5 F1A
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10306 Teori for 2D materialer og stærk lys-stof vekselvirkning 5 June
10314 Magnetisme og magnetiske materialer 5 F5B
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt 10 F5B, F5A
10316 Materialedesign med maskinlæring og kunstig intelligens 5 January
10318 Mangepartikel metoder i faststoffysik 5 E2B
10321 Nanosystemteknologi 10 E2
10325 Kvantemekanisk modellering af nanoelektronik 5 January
10326 Elektrisk karakterisering af nanomaterialer 5 January
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10337 Teoretisk mikrofluidik 5 E4A
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering 5 E3B
10346 Videregående Kontinuumsfysik 5 F2A
10350 Numeriske studier i fysik 5 August
10380 Kvanteoptik 10 F4
10384 Kvanteinformation 5 E4B
10385 Kvanteinformationsteknologi 5 F3A
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi 5 June
10400 Plasmafysik 5 E5A
10401 Eksperimentel plasmafysik 5 F2B
10405 Relativitetsteori 5 E1A
10411 Atomreaktorfysik 5 F4B
10413 Defekter i faste stoffer: anvendelser i datering, dosimetri og sensorteknologier 5 January
10603 Vidensskabelse og videnscirkulation. Hvordan vidste Edison og Newton - og hvordan ved du? 5 June
10605 Teknologihistorie 5 E5A
10610 Teknologihistorie 10 E5
10730 Forskningsfordybelse MSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10731 Forskningsfordybelse MSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10732 Forskningsfordybelse MSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10750 Innovationsprojekter på DTU Fysik 5 E3B
10850 Avanceret mikro- og nano-fabrikationsteknologi 5 F3B
10851 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation 5 January
10852 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation 5 June
10855 Videregående fabrikation af mikro- og nanostrukturer 10 E2, E5
10862 Polymer mikrofabrikation 5 June
10871 Avanceret design og simulering af solceller 5 June
22652 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 F, E
22653 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 June
22654 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 July
22655 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 August
22656 Eksperimentelt projekt i fysik og nanoteknologi 5 January
47336 Anvendelse af røntgen- og neutronspredning i biologi, kemi og fysik 5 August