Fra kvantemekanik til katalysator - ved Thomas Bligaard, DTU Fysik

Det kommer til at dreje sig om, hvordan man på en supercomputer ud fra naturlovene - kvantemekanik og statistisk termodynamik - i dag kan designe nye og forbedrede katalysatorer til industrielle processer. Disse katalysatorer bruges i dag til at fjerne giftige stoffer fra udstødning, kraftværksrøg og olie. 

Vores evne til at design nye katalytiske materialer vil afgøre om vi formår at omlægge vores energiforbrug til vedvarende energikilder. 
 
Sendt i Danskernes Akademi på DR2 den 20. september 2010.