Molekylær elektronik - ved Kristian Sommer Thygesen, DTU Fysik

Molekylær elektronik handler om minituarisering af elektroniske komponenter (som transistorer, modstande osv.) til det molekylære niveau. I dag laves elektronik komponenter vha. silicium og det er som bekendt en ekstremt succesrig teknologi. 
 
Der er dog en nedre grænse for hvor små silicium-baserede komponenter kan laves. Hvor silicium teknologi er top-down er molekylær elektronik en bottom-up teknologi hvor det samlede kredsløb opbygges ved at sammensætte små individuelle nano-skala objekter. Molekylær elektronik er langt fra en egentlig teknologi og der vil gå mange år før den kommer i anvendelse (hvis det sker). For nuværende betegner det et forskningsfelt hvor de helt basale elementer af en potentiel teknologi undersøges.

Kontakt

Kristian Sommer Thygesen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 88