Erhvervs-ph.d.

En ErhvervsPh.d. er en 3-årig forskningsuddannelse. Dit forskningsprojekt og forskeruddannelse gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed, et universitet og dig som ErhvervsPh.d.-studerende. Du bliver ansat hos virksomheden, og du deler normalt din tid ligeligt mellem universitetet og virksomheden.