For studerende

Kunne du tænke dig at kombinere din erhvervskarriere med en forskeruddannelse?

Ved at indgå i et tre årigt erhvervsph.d.-forløb får du mulighed for at give din erhvervskarriere videnskabelig tyngde. Via kombinationen af praktisk erhvervserfaring og udvikling af dine forskningsmæssige kompetencer kan du skabe dig en særdeles attraktiv profil, der giver et godt afsæt for dit videre karriereforløb.

Hvad er en erhvervsph.d.?

Erhvervsph.d.’en er et samarbejde mellem dig, en virksomhed og DTU om et forskningsprojekt, og din arbejdstid fordeles ligeligt mellem virksomheden og universitetet. Du får tildelt vejledere i såvel virksomheden som på universitetet, så du både får indsigt i virksomhedens hverdag og samtidig opnår den relevante forskningsmæssige uddannelse og sparring. 

Forskningen er som oftest forankret i en helt konkret problemstilling, som virksomheden ønsker bistand til at løse.  Du vil derfor efter de tre år ikke blot få en akademisk videnskabelig grad på videregående niveau, men også opleve at dine resultater kan gøre en synlig forskel i erhvervslivet. 

Hvordan kommer jeg i gang?

Måske har du allerede kontakt til en virksomhed, som er interesseret i et samarbejde?
Måske er du nysgerrig efter at få mere viden om de praktiske rammer? 

Læs mere om ErhvervsPh.d.-ordningen på innovationsfonden.dk

Læs mere om ErhvervsPh.d.-ordningen på dtu.dk

I de seneste år har DTU Fysiks ph.d.-skole haft erhvervsph.d.-studerende i samarbejde med:

  • Haldor Topsøe A/S
  • Kjærulff Pedersen A/S
  • Teknologisk institut
  • Aquaporin A/S
  • Novo Nordisk A/S.