For virksomheder

Ved at indgå i et erhvervsph.d.-projekt med en kandidat kan din virksomhed få bistand til at løse konkrete problemstillinger, til at udvikle projekter mv. og få adgang til forskningsfaglig viden og kompetencer på højt niveau.

Hvad er et ErhvervsPh.d.-projekt?

Et samarbejde mellem den ErhvervsPh.d.-studerende, virksomheden og DTU om et forskningsprojekt, der oftest stilles af virksomheden. Den ErhvervsPh.d.-studerende fastansættes med løn i virksomheden under hele perioden med støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, som virksomheden ansøger om inden projektets start. Den ErhvervsPh.d.-studerendes arbejdstid fordeles ligeligt mellem virksomheden og universitetet, som begge stiller vejledere til rådighed og herigennem søger for, at den studerende får et godt udgangspunkt til at skabe brugbare resultater af høj forskningsmæssig kvalitet.

Hvad får virksomheden ud af at indgå i et ErhvervsPh.d.-samarbejde?

  • Teoretisk funderet viden på højt fagligt niveau, der kan bidrage til at øge effektivitet, produktivitet mv.
  • Eneret til de resultater, den erhvervsph.d.-studerende kommer frem til
  • Adgang til og netværk i forskningsmiljøet

Læs mere om ErhvervsPh.d.-ordningen på innovationsfonden.dk

Læs mere om ErhvervsPh.d.-ordningen på dtu.dk

I de seneste år har DTU Fysiks ph.d.-skole haft erhvervsph.d.-studerende i samarbejde med:

  • Haldor Topsøe A/S
  • Kjærulff Pedersen A/S
  • Teknologisk institut
  • Aquaporin A/S
  • Novo Nordisk A/S.