Ph.d.-programmet på DTU Fysik

Moderne fysik, betydelige grundvidenskabelige udfordringer og anvendelsesmæssige perspektiver, er i fokus i vores innovative forskningsmiljø. Omkring 100 studerende udgør Ph.d.-skolen på DTU Fysik. Ca. halvdelen er internationale. 

Organiseringen af ph.d.-skolerne på DTU adskiller sig fra de øvrige danske universiteter, ved at det er institutterne, der i sig selv er ph.d.-skoler.

Ph.d.-programmet er et tre årigt uddannelsesprogram, som er sammensat for at give kommende forskere træning i at præstere forskning efter internationale standarder og dermed kunne bidrage med forskningssamarbejde og -resultater inden for den internationale forskningsverden.

Som ph.d.-studerende skal du gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en skriftlig afhandling samt et offentligt forsvar af dit ph.d.-projekt.

Gennem vejledning lærer du at forske

Ph.d.-studiet er en læreproces, hvor du som ph.d.-studerende gennem vejledning lærer at forske. Du og din vejleder arbejder sammen i et team for at opnå den bedste forskning på området.

Ph.d.-studiet består af:

  • et selvstændigt videnskabeligt projekt
  • et uddannelsesforløb svarende til 30 ECTS point    
  • et undervisnings- og formidlingsforløb svarende til ca. 3 mdr.
  • et eksternt studieophold
  • en afhandling
  • et offentligt forsvar