Administrationschef

fredag 02 aug 19

Send ansøgning

Frist 25. august 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Fysik ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Vi søger en dygtig og engageret administrationschef til DTU Fysik.

 

DTU Fysik er et institut med omkring 240 medarbejdere og med en samlet økonomi på ca. 200 mio. kr. Vi forsker og underviser inden for fysik og bidrager til samfundet ved at uddanne dygtige ingeniører og forskere, og ved at udføre forskning, innovation og produktudvikling i samarbejde med virksomheder. Vi favner et alsidigt og dynamisk miljø med engagerede medarbejdere fra 30 lande verden over. Vi hjemtager midler til finansiering af forskningsprojekter fra offentlige og private fonde, både nationalt og internationalt.

 

På DTU Fysik er vi internationalt anerkendt inden for materialevidenskab, bæredygtig energi, kvantefysik og kvanteteknologi samt biofysik, og vi har forskningssamarbejde med virksomheder og universiteter i hele verden. Instituttet udbyder kurser og projekter til bachelor-, diplom-, kandidat- og ph.d.-uddannelserne på DTU samt engagerer gymnasieelever i naturvidenskab i bred forstand. Vi har state-of-the-art forsknings- og undervisningsudstyr, som understøttes af vores mekaniske værksted, og vi rummer enheden Teknologihistorie DTU.

 

Instituttet er organiseret i otte faglige sektioner, som hver især har en administration. Administrationschefen har således et tværgående ansvar for de administrative processer i instituttets matrix organisation samt overordnet ansvar for samarbejdet med DTU’s centrale enheder.

 

Administrativ nøgleperson med overblik

Du vil som administrationschef have ansvar for at sikre effektive administrative processer på instituttet i tæt samarbejde med de administrative medarbejdere i sektionerne. Du vil yde praktisk og strategisk ledelsessupport på instituttet, have både overblik og detaljeret indsigt i instituttets økonomi, samt bidrage til vores arbejde med at hjemtage og administrere forskningsmidler.

 

Administrationschefen indgår i instituttets ledelsesgruppe og refererer til institutdirektøren.

 

De primære ansvarsområder er:

  • At lede udviklingen af administrative processer og sikre effektiv brug af administrative systemer.
  • At udarbejde eller bidrage til ledelsesrapporter, herunder årsrapporter, handlingsplaner og strategiplaner.
  • At sikre effektivt og gensidigt givende samarbejde med DTU’s centrale enheder f.eks. inden for HR, økonomi, jura og IT.
  • At være personaleleder for tre mellemledere, som har ansvar for infrastruktur, bygningsdrift, indkøb, kommunikation samt for Teknologihistorie enheden.

Administrativ erfaring og stort overblik

Vi forventer at du har en akademisk baggrund, ledelseserfaring og et stærkt personligt engagement.

 

Der vil specifikt blive lagt vægt på følgende:

  • Du har solid erfaring med administration herunder brug af administrative systemer (DTU bruger blandt andet en Oracle platform), samt med økonomistyring og strategisk budgetlægning.
  • Du tager ansvar og er god til at afslutte opgaver.
  • Du bevarer overblikket i en travl hverdag, du trives med at have mange bolde i luften, og kan gå i detaljen når hensigtsmæssigt.
  • Du har gode samarbejdsevner, handlekraft og politisk dømmekraft.
  • Du har personlig gennemslagskraft, der skaber motivation og naturlig respekt hos kollegaer.
  • Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau – både skriftlige og mundtligt.
 

Erfaring fra forsknings- og universitetsverdenen er en fordel, og vi forventer at du skaber et netværk på tværs af DTU til andre institutter og til de centrale enheder.

 
Din kommende arbejdsplads

Vi tilbyder et attraktivt, udviklende og alsidigt job på en dynamisk, internationalt orienteret arbejdsplads. Du vil opleve stor selvstændighed i opgaveløsning og afveksling i opgaverne. Vi lægger vægt på fleksibilitet i forhold til opgavevaretagelsen og arbejdstid samt på faglige og personlige udviklingsmuligheder.

 

Som leder på DTU er du med til at sætte retningen på et af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vores kerneforretninger er uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og vi arbejder for at være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse såvel nationalt som internationalt. Din indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som leder på DTU er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads.

 

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden.


Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er på chefkonsulent-niveau i henhold til AC-overenskomsten eller anden relevant overenskomst. Arbejdssted er DTU Lyngby Campus.

 

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 25. august 2019Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 36 og eventuelt uge 37.

 

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen, 4525 3222 eller jane@fysik.dtu.dk

 

Læs mere om DTU Fysik på www.fysik.dtu.dk.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.