Big Science Business Forum 2018

Første Big Science business konference nogensinde afholdes i Danmark

mandag 22 maj 17

Kontakt

Søren Bang Korsholm
Seniorforsker
DTU Fysik
20 64 55 61
8 af verdens største højteknologiske forskningsfaciliteter er repræsenteret til den første Big Science Business Forum i februar 2018. Her vil forskningsfaciliteterne fortælle om udbud for milliarder af kroner i ordrer til virksomhederne.

Repræsentanter fra de 8 forskningsfaciliteter vil fortælle om udbud for milliarder af kroner i ordrer til virksomhederne. De danske firmaers andel af markedet er kun på ca. 300 millioner kr. En andel der sagtens kan blive større.

”Men mange virksomheder afskriver på forhånd, at de kan byde ind med noget, fordi de opfatter det som forskning og dermed ikke lige deres boldgade”, fortæller Søren Bang Korsholm, som ud over at være seniorforsker på DTU Fysik også arbejder i BigScience.dk der virker som bindeled mellem danske virksomheder og vidensinstitutioner, og har arbejdet med området siden 2010.

Med konferencen kan flere af virksomhederne forhåbentlig få øjnene op for de muligheder, der er i at samarbejde med videnskabelige institutioner. Udfordringen er, at flere virksomheder ser opfatter forskningsfaciliteterne som et område kun for forskere, og det er en myte, der skal aflives.

”For det er de ikke – målet er også at vise, at man ikke behøver at være forsker for at byde ind på faciliteternes udbud, de store faciliteter består f.eks. også af beton og rør”, siger Søren Bang Korsholm.

Big science er fællesbetegnelse for kæmpe anlæg eller organisationer, der har med forskning at gøre – fx CERN, den europæiske rumfartsorganisation ESA, og den kæmpe primært dansk-svenske forskningsfacilitet ESS, der ventes åbnet i 2019. I alt deltager 8 store forskningsfaciliteter i den første konference om Big Science BSBF 2018.

Læs mere om Bigscience og hvordan I kan blive leverandør på Bigscience.dk

Se mere om konferencen på bsbf2018.org

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse 

De 8 Big Science faciliteter, der deltager:

  • CERN - Det Europæiske Center for Højenergifysik er verdens største fysiklaboratorium, hvor fysikere arbejder bredt med partikelfysik. Blandt andet ved forsøg i CERN’s 27 kilometer lange acceleratorring.

 

  • ESA – Den Europæiske Rumorganisation giver Europa adgang til rummet, hvad end det handler om at sende mennesker (som Andreas Mogensen), satellitter og andre teknologier ud i rummet eller om at anvende rumdata her på Jorden.

 

  • ESO – Det Europæiske Sydobservatorium udvikler og driver store europæiske teleskoper beliggende i Sydamerika, hvor astronomer undersøger fænomener som stjernefødsler, jordlignende planeter i andre solsystemer og lyset fra Big Bang.

 

  • ESRF – Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet er en af verdens mest intense kilder til røntgenlys – 100 milliarder gange klarere end den røntgen, vi kender fra hospitalerne. Forskere kan her analysere molekyler og materialer helt ned på atomniveau.

 

  • ESS - European Spallation Source er under opbygning i Lund, og Danmark er sammen med Sverige værter for store europæiske forskningsanlæg. ESS er en neutronspredningsfacilitet, der fungerer som et kæmpestort og meget avanceret mikroskop indenfor en lang række forskningsfelter fra klassiske fysik over biologi til materialeforskning.

 

  • European XFEL - Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet er under opbygning i Hamborg. Faciliteten vil tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser, hvilket eksempelvis vil give forskere et unikt værktøj til at kortlægge detaljer af vira på atomart niveau.

 

  • F4E – Fusion for Energy står for Europas bidrag til ITER, der er et internationalt forskningsprojekt med formålet at vise, om det er muligt at udnytte fusionsenergi som en fremtidig energikilde som alternativ til olie og kul.

 

  • ILL: Institut Laue-Langevin, er en af verdens mest intense neutronkilder. Forskning med neutronkilder bruges i en lang række af videnskabelige felter, blandt andet forskning inden for klimaforandringer.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse står i spidsen for arrangementet i fællesskab med Bigscience.dk.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.