Tegning: Jan Egesborg - Finn Foton og Kvantefysikken er blevet til med hjælp fra Ulrich Busk Hoff og Ulrik Lund Andersen fra DTU Fysik

Børnebog om kvantefysik åbner fascinerende univers

onsdag 22 nov 17

Kontakt

Ulrich Busk Hoff
Seniorrådgiver
DTU Fysik
29 80 41 55

Kontakt

Ulrik Lund Andersen
Professor
DTU Fysik
45 25 33 06

Bogen foregår i et eventyrligt univers, der involverer kerneelementer af kvantefysikken og et aktuelt forskningsprojekt på DTU Fysik.

Kan børn forstå kvantefysik, når selv dygtige forskere og studerende nogle gange er sat på en hård prøve i et forsøg på at forstå denne fascinerende, men også meget utilgængelige del af videnskaben?

De to forskere, Ulrich Busk Hoff og Ulrik Lund Andersen fra DTU Fysik, har sammen med forfatter Jan Egesborg sat sig for at forklare det i en rigt illustreret børnebog, "Finn Foton og kvantefysikken", så børn ned i 6-års alderen også kan følge med.

”Når vi tager fysikken og putter den ind i en børnebog, så åbner det nogle nye døre. Vi kan fortælle nøgternt om kvantefysikken, men i et eventyrligt univers og gennem en handling, der ikke i sig selv er underkastet fysikkens love. Det skaber en meget passende ramme for kvantefysikkens finurlige fænomener, og det giver os mulighed for at fortolke fysikken visuelt,”  siger Ulrich Busk Hoff, der er forsker på DTU Fysik.

”Der mangler generelt intuition for kvantefysikken, fordi vi er så bundet i den klassiske fysik. Derfor har vi også svært ved helt at acceptere de kvantefysiske fænomener. Børn er meget mere åbne og er endnu ikke blevet skolet i den klassiske fysiks determinisme. Ved at præsentere dem for kvantefysikken på et tidligt tidspunkt, kan vi måske fastholde deres åbenhed og nysgerrighed, og stille og roligt opbygge intuition for den mikroskopiske verden,”, fortæller Ulrich.

Rammerne for forskningsformidling skal presses

"Vi vil gerne prøve at presse rammerne for, hvad man kan med formidling af forskningen. Og kvantefysik er et oplagt sted at starte, fordi det er svært at formidle."
Ulrich Busk Hoff

Når forskere formidler deres viden og resultater, er det oftest til andre forskere, og der er klare rammer for, hvordan det skal gøres. Men når formidlingen henvender sig til det øvrige samfund, så kommer det detaljerede videnskabelige format til kort. For at brænde igennem med budskabet er det nødvendigt hele tiden at udforske nye kommunikationsformer, og her er vekselvirkningen mellem forskere og kunstnere interessant.

”Vi vil gerne prøve at presse rammerne for, hvad man kan med formidling af forskningen. Og kvantefysik er et oplagt sted at starte, fordi det er svært at formidle. Det omhandler fænomener, vi normalt ikke møder i hverdagen, og som vi ikke kan beskrive korrekt med sædvanlige begreber. Derfor er det vigtigt at afprøve alternative formidlingsformer, der nedtoner detaljerne og de mange forbehold, som alt for ofte slører kernebudskabet. Vi vil prøve at skabe billeder i hovederne på folk i stedet for at bombardere dem med fagtermer” forklarer Ulrich.

”Jan Egesborg ser som forfatter fysikken med andre briller, end vi gør som forskere. Hans meget visuelle kreative tilgang blandet med vores videnskabelige forståelse skaber nogle spændende resultater. Når vi fortæller om den komplekse forskning til Jan, der er god til at skabe billeder i sit hoved, så opstår der nogle fortolkninger af vores faglighed, som vi ikke selv kunne være kommet på”, fortæller Ulrich.

Kernebegreberne Superposition og Sammenfiltring

Hvis man siger Superposition eller Sammenfiltring er det nok de færreste, der vil koble de to begreber til kvantefysikken, og endnu færre der kan forklare, hvad de dækker over. Men det er de to begreber fra kvantefysikken, samt et forskningsprojekt der foregår i forskningsenheden QPIT på DTU Fysik, som bogen forsøger at beskrive for børn. 

”Vi har valgt at arbejde med begreberne Superposition og Sammenfiltring, fordi de er helt centrale for kvantefysikken og danner grundlaget for alle de kvanteteknologier, vi arbejder på. Derudover er det for alvor her, kvantefysikken begynder at blive sjov, og her forskellen mellem klassisk fysik og kvantefysik fremstår tydeligst” fortæller Ulrich.

Børnebogen ”Finn Foton og Kvantefysikken” har været et tæt samarbejde mellem Ulrich Busk Hoff, Ulrik Lund Andersen, Jan Egesborg, Johannes Töws og Pia Bertelsen. Bogen udkom d. 16. november 2017.

"Finn Foton og Kvantefysikken" kan købes i Polyteknisk Boghandel

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.