Foto: Engage

Store markedsmuligheder for danske virksomheder på forskningsfaciliteter

tirsdag 27 feb 18

Kontakt

Søren Bang Korsholm
Seniorforsker
DTU Fysik
20 64 55 61
Ny europæisk konference sætter fokus på markedet for leverandører til de mange nye europæiske forskningsfaciliteter, der opføres i disse år.

I disse år bygges, opgraderes og renoveres flere store europæiske røntgenlasere, neutronspredningsmikroskoper, fusionsreaktorer og andre forskningsfaciliteter som eksempelvis European XFEL i Hamburg, ESS, (European Spallation Source) i Lund eller ITER i Sydfrankrig. 

Danmark er medlem af mange af disse faciliteter, og det betyder, at danske virksomheder i øjeblikket har gode muligheder for at deltage med store eller små opgaver til opbygningen af faciliteterne. Det gælder både højt specialiserede ingeniørvirksomheder, der har teknologisk ekspertise til at deltage i design og opbygning af de nye instrumenter, der skal anvendes på forskningsfaciliteterne. Men også virksomheder og underleverandører med mere almindelige produkter og services som eksempelvis varme, ventilation, belysning og andre delkomponenter. 

I slutningen af februar samles europæiske virksomheder og repræsentanter fra forskningsfaciliteter til den første konference af sin slags – Big Science Business Forum. Konferencen foregår i København, og det er på ingen måde tilfældigt. 

Danmark er frontrunner på området

I forhold til at arbejde med virksomheders involvering på tværs af big science faciliteterne har Danmark længe været frontrunner. Det skyldes bl.a., at Søren Bang Korsholm, seniorforsker på DTU Fysik, for godt 10 år siden blev involveret i at tiltrække danske virksomheder til opbygningen af en af de store nye forskningsfaciliteter, fusionsenergiforsøgsreaktoren ITER. 

Virksomhedernes interesse for en enkelt facilitet i Frankrig var dog ikke overvældende. Men ved at se på hele markedet af store forskningsfaciliteter ændrede billedet sig.

”Når en virksomhed kan levere eksempelvis strømforsyning til ITER, så kan den også levere til andre forskningsfaciliteter. Men før 2010 kendte de fleste danske virksomheder ikke forskningsfaciliteterne og havde ikke viden om, hvad disse havde behov for. Derfor stiftede DTU og Teknologisk Institut Big Science.dk på basis af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation,” fortæller Søren Bang Korsholm.

BigScience.dk har til opgave at gøre danske virksomheder opmærksomme på de muligheder, der er for at levere varer og services til de store europæiske forskningsfaciliteter og hjælpe dem med at manøvrere på dette marked. BigScience.dk er sammen med Styrelsen for Forskning og Uddannelse og repræsentanter fra de ni store europæiske forskningsfaciliteter arrangører af den nye konference Big Science Business Forum. 

Konferencen udfylder uden tvivl et hul i markedet, for de 71 stande blev udsolgt på mindre end et kvarter, og der er allerede nu tilmeldt 950 deltagere fra 29 lande. 

Lær af eksisterende leverandørers erfaringer

Søren Bang Korsholm har været en af de ansvarlige for den faglige del af de to konferencedage.

”Vi har både oplæg, hvor virksomheder deler ud af deres erfaringer fra at være leverandører til en eller flere forskningsfaciliteter, og oplæg fra forskningsfaciliteterne, der på direktørniveau præsenterer dem selv og deres behov for indkøb i de kommende år. Der er også en række faglige spor om de specifikke tekniske løsninger inden for eksempelvis elektromekaniske systemer, vakuumteknologi og højpræcisionsfabrikation af komponenter. På den måde forsøger vi at klæde virksomhederne bedst muligt på til at begive sig ind på Big Science markedet,” siger Søren Bang Korsholm. 

”Vores håb er, at Big Science Business Forum vil give mange andre danske virksomheder mod på at byde ind med små eller store leverancer til de europæiske forskningsfaciliteter. Og med konferencen har der aldrig været en bedre mulighed for at møde både de ni store europæiske faciliteter og ni mindre nationale faciliteter, der også er til stede”. 

Big Science Business Forum afholdes den 26.-28. februar i Tivoli Congress Center. 

Se mere på bsbf2018.org

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.