Bevillinger til vilde idéer og nytænkende forskning

fredag 18 sep 20

Kontakt

Brian Seger
Lektor
DTU Fysik
45 25 31 74

Kontakt

Henning Osholm Sørensen
Seniorforsker
DTU Fysik
51 68 04 94

Kontakt

Massimiliano Rossi
Lektor
DTU Fysik

Kontakt

Mayank Jain
Seniorforsker
DTU Fysik
46 77 49 09

Kontakt

Rasmus Toft-Petersen
Seniorforsker
DTU Fysik
45 25 32 93
Fem forskere fra DTU Fysik har modtaget bevillinger på samlet 10 mio. kr. fra Villum Eksperiment til at udføre deres dristige forskningsideer.

De 5 forskere fra DTU Fysik er blandt 21 forskere fra DTU og 51 forskere i alt, der i år modtager bevillinger fra Villum Experiment til at afprøve deres modige, risikovillige og innovative naturvidenskabelige forskningsidéer. Efter en anonym udvælgelsesproces er projekterne blevet udvalgt blandt næsten 500 ansøgninger.

”Det bobler med gode ideer på DTU Fysik, og det glæder mig at Villum Fonden har valgt at satse på 5 af disse ”vilde” ideer gennem deres Villum Experiment program”, siger Jane Hvolbæk Nielsen, der er direktør på DTU Fysik. 

Den stærke faglighed og de mange gode idéer på DTU Fysik breder sig over flere områder. At Villum Fonden vælger at støtte 5 projekter viser, at instituttet er med fremme på flere felter.

”Ideerne spænder bredt – fra biofysik, elektrokatalyse, magnetisme, strålingsfysik og væskeflow i porøse materialer– og det illustrerer fint bredden af forskningen på DTU Fysik. Projekterne søger afklaring på helt konkrete idéer, der kobler til vores forskningsområder, hvor vi både søger dyb indsigt og anvendelser til teknologi”, forklarer Jane.

Villum Experiment er en særlig størrelse

Bevillingerne , der en del af Villum Experiment-programmet, gives til dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsideer, som måske ikke passer ind i de kasser, hvor mange forskningsmidler befinder sig.

Villum Experiment er skabt til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøgerne er anonyme for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéerne og lade forskerne tænke frit.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber i op til to år. Programmet bliver annonceret årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

Læs mere om Villum Experiment på Fondens hjemmeside

Om forskerne og deres projekter

Brian Seger: Electronic Tunneling as a Tool for Understanding Electrocatalysts Activity & Selectivity

Brian Seger forsker i katalyse af bæredygtige brændstoffer og kemikalier. I sin forskning fokuserer Brian særligt på elektrokatalytiske syntesereaktioner, såsom CO2-elektrolyse og alken-halogenidkobling.
Hans arbejde fokuserer både på grundlæggende forståelse vedrørende mekanismer og selektivitetsvariationer af forskellige katalysatorer såvel som mere anvendte aspekter såsom gasdiffusionselektrodeceller med høj strømtæthed, der let kan overføres til industrielle processer.

Dette projekt sigter mod en ny tilgang til kontrol af selektivitet af CO2-elektrolyse ved brug af elektronisk tunnelering. I elektrokatalyse er det typisk katalysatorens aktivitet, der sætter strømmen til et givet potentiale. Men ved at bruge elektronisk tunnelering gennem forskellige spærretykkelser vil vi være i stand til at bruge denne tilgang til at styre strømmen ved et konstant potentiale. Brug af tunneling til at begrænse strøm svarer til, hvordan fotosyntese bruger lys til at kontrollere katalyse, men i dette tilfælde eliminerer vi alle de kompleksiteter, der følger med lysabsorption. Vi forventer, at denne nye tilgang til katalyse giver os unik katalytisk selektivitet og hjælper os med bedre at forstå de parametre, der også påvirker traditionel elektrokatalyse.

 

Henning Osholm Sørensen: Opening the black box: imaging nanoparticle transport in porous media

Henning Osholm Sørensen har en stærk baggrund i at udvikle og anvende røntgenkarakteriseringsteknikker i sine studier af materialegenskaber i naturlige porøse medier. Han vil gennemføre dette projekt i tæt samarbejde med Dominique J. Tobler, KU, der er ekspert i jordrensning ved hjælp af nanopartikler.

Formålet med projektet er at muliggøre direkte dynamisk visualisering af nanopartikeltransport inden i bulk-porøse medier på nanometerskala. For at nå dette mål udvikler vi en eksperimentel opstilling, der tillader injektion af nanopartikelsuspensioner ind i meget små prøver (diameter ca.  50 mikrometer), mens de bliver afbildet i 3D. Hvis det lykkes, åbner sådanne eksperimenter den tidligere sorte boks om, hvordan nanopartikler bevæger sig gennem porøse materialer, og hvordan de vekselvirker med poreoverflader.

 

Massimiliano Rossi: Ultrasonic evolution of microalgae: A Darwinian approach for biofuel production

Massimiliano Rossi arbejder indenfor eksperimentel fluidmekanik med fokus på målemetoder baseret på billedanalyse. Hans vigtigste forskningsinteresse er fluidstrømme på små længdeskalaer, herunder akustofluidik, dråber, svømning af mikroorganismer og biomedicinske apparater.

Projektet har til hensigt at bruge en simpel darwinistisk tilgang til at skabe nye racer af mikroalger, som er lettere at nedbryde. Det endelige mål er at sænke produktionsomkostningerne for biobrændstof baseret på mikroalger. Konkret skal en automatiseret mikrofluidplatform teste mikroalgernes mekaniske modstand ved hjælp af ultralyd og herefter udvælge de svageste til reproduktion. Processen gentages yderligere indtil en ny race opstår: Kun de svageste vil overleve!

 

Mayank Jain: Does Charge Movement in Minerals Drive Landscape Evolution?

Mayank Jain forsker i ladningsbevægelser i materialer med store båndgab. Målet er udvikling af nye metoder og instrumenter, der kan benyttes til opnå en bedre forståelse af jordens overflades nyere historie.

Projektet sigter mod at besvare spørgsmålet om landskabsudviklingen drives af ladningsbevægelser i mineraler. Jordens overflade formes i høj grad af frakturering af grundfjeldet – en proces som spiller en vigtig rolle i udviklingen af økosystemer. Projektet orventes at føre til en ny forståelse af mekaniske brud i klipper ved at undersøge, hvilken rolle længerevarende energilagring i form a elektroner i krystaldefekter spiller. Projektresultaterne vil kunne anvendes i en bred vifte af forskningsområder, der spænder fra hvordan jordens overflade påvirkes af klimaændringer til hvordan man vurderer sikkerheden af kulstof- og nukleare affaldslagre.

 

Rasmus Toft-Petersen: Magnetic switching near absolute zero

Rasmus Toft-Petersen er seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet og ledende forsker på neutronspektrometeret BIFROST, der i øjeblikket er under opførelse ved European Spallation Source (ESS). Han arbejder inden for magnetisme og superledning og fokuserer i øjeblikket på komplekse magnetiske materialer, især de såkaldte magnetoelektriske materialer.

Dette projekt sigter mod at afsløre de grundlæggende energiskalaer der er involveret, når et makroskopisk antal atomer samlet går fra en kompleks magnetisk tilstand til en anden. I magnetiske materialer følger retningerne for de atomare magnetiske poler et mønster, den magnetiske struktur. Disse strukturer giver anledning til de makroskopiske magnetiske egenskaber i alt fra harddiske til køleskabsmagneter.

Det ville være en monumental opgave at observere den magnetiske strukturomskiftning i direkte ved stuetemperatur, da det sker for hurtigt til konventionelle neutronmikroskoper. Dette eksperiment sigter mod at bremse den magnetiske overgang ved at køle en prøve ned til tæt på det absolutte nulpunkt. Derefter bruger vi et elektrisk felt til at skifte mellem to forskellige magnetiske mønstre som et stroboskop, så vi kan observere skiftet mellem magnetiske tilstande i realtid ved hjælp af neutrondiffraktion.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.