Foto: XFEL

Europas nye røntgenlaser er gået i drift

tirsdag 01 aug 17

Kontakt

Martin Meedom Nielsen
Professor
DTU Fysik
45 25 32 26

Den nye europæiske forskningsfacilitet XFEL i Hamborg er nu overgået til driftsfasen. Den officielle indvielse finder sted til september.

Danmark er sammen med en gruppe andre europæiske lande medejer af XFEL. Både direktør og bestyrelsesformand kommer fra Danmark, og de er meget tilfredse med resultaterne fra indkøringsperioden..

”XFEL bliver verdens største røntgenlaser. Der var naturligvis en række tekniske krav, som anlægget skulle leve op til, før det blev sat i drift – og det er lykkedes fint,” fortæller professor Martin Meedom Nielsen, DTU Fysik, der er formand for XFELs bestyrelse.

Billeder og film af atomer

 Røntgenlyset på XFEL er ekstremt intensivt og 1 milliard gange stærkere end på normale røntgenfaciliteter rundt omkring i verden. Samtidig er røntgenlysets bølgelængde i det nye anlæg 500 gange kortere end almindeligt lys, hvilket gør det muligt at tage billeder og film af atomerne i et materiale og se, hvordan de bevæger sig.

”Det åbner for helt nye muligheder i forskningen. Når vi kan følge de atomare bevægelser, får vi også mulighed for at forstå, hvad der sker inde i et materiale”, siger Martin Meedom Nielsen.

Se også Ingeniørens omtale her

Fakta om XFEL

XFEL er den største og kraftigste af verdens i alt 5 røntgenlasere. Den er i stand til at tage røntgenbilleder og film med en hastighed af 27.000 ultrakorte lysglimt pr. sekund. Herigennem opnås unik indsigt i materialers indre struktur og dynamik ved direkte at kunne følge atomernes bevægelser, og hvordan de elektriske ladninger og spin vekselvirker med hinanden i både teknologiske og biologiske materialer.

Anlægget er 3,4 km langt med en accelerator-tunnel på 2,1 km, hvor pakker af elektroner accelereres op til en hårsbredde under lysets hastighed og dermed forberedes til at kunne generere røntgen-laserlys. Det sker på en 200 m lang strækning, hvor mere end 17.000 magneter tvinger dem ud i en ”slalom bane”, hvor de ved hvert sving afgiver røntgenlaserlys.

XFEL vil fuldt udbygget indeholde flere instrumenter, der kan arbejde med røntgenlyset samtidig. Et af instrumenterne udvikles og bygges af DTU og den danske virksomhed JJ X-Ray i fællesskab.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.