Otto Mønsted gæsteprofessor på DTU Fysik

mandag 08 jul 13

Kontakt

Niels Bech Christensen
Seniorforsker
DTU Fysik
45 25 32 06
Otto Mønsted Fonden bevilgede i 2012 et tre måneders gæsteprofessorat ved DTU Fysik til Desmond Francis McMorrow fra London Centre for Nanotechnology ved University College London. Gæsteprofessoren er nu ankommet og vil være på DTU Fysik frem til midten af september.

Des McMorrow er blandt verdens førende røntgen- og neutronforskere. Fra 1993-2003 arbejdede han på det daværende Risø og siden 2004 har han været professor ved London Centre for Nanotechnology (LCN), ansat af University College London (UCL). McMorrows videnskabelige interessefelter centrerer sig omkring grundlæggende forståelse af elektroners opførsel i faste stoffer. Læs mere i interviewet på vores engelske hjemmeside

Des McMorrow er sammen med danske Jens Als-Nielsen medforfatter til verdens førende lærebog om røntgenspredning, ”Elements of Modern X-ray Physics”, og han har desuden bidraget kraftigt til metode- og instrumentudvikling ved store forskningsfaciliteter, såsom neutron- og synkrotron-røntgen-kilderne ISIS og Diamond i England. Læs mere om Des McMorrow.

Under sit ophold vil Des McMorrow blandt andet holde et foredrag for forskere og studerende om brugen af røntgen og neutroner i moderne materialeforskning. Det forventes, at hans ophold ved DTU Fysik vil kunne stimulere samarbejder imellem UCL og flere forskningsenheder ved DTU. Det vil samtidigt bidrage til en styrkelse af DTUs rolle i forhold til de store røntgen- og neutron-forskningsfaciliter, som i de kommende år vil blive åbnet i Lund (European Spallation Source, ESS samt synkrotronen MAX-IV) og Hamborg (European Free Electron Laser, XFEL). DTU er involveret i flere større instrument-udviklingsprojekter ved disse tre faciliteter.

Du kan læse et interview med Des McMorrow på vores engelske hjemmeside.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.