Figuren viser skematisk hvordan små metalklynger kan dannes i en dual magnetron. Her forstøver man et rent metal til atomer som så agglomereres i en inert gas tilsat fx svovlbrinte, hvis man ønsker at lave sulfider. Ved at have to magnetronhoveder (blå og rød) kan man styre den binære sammensætning af de fremstillede klynger. Efter en ekspansion accelereres de elektrisk ladede klynger op og masseselekteres i et time-of-flight filter, hvorefter den ønskede masse (størrelse) deponeres på et substrat, hvor man kan måle dets katalytiske aktivitet (ikke vist). Instrumentet giver mulighed for at lave klynger, hvor man kan styre reaktiviteten og dermed ændre aktiviteten signifikant ved at addere eller subtrahere et enkelt atom.

EU’s fornemmeste forskningsbevilling tildeles Ib Chorkendorff for hans arbejde med katalyser

onsdag 12 apr 17

Kontakt

Ib Chorkendorff
Professor
DTU Fysik
45 25 31 70
Professor Ib Chorkendorff, DTU Fysik, modtager ERC Advanced Grants til sit arbejde med at udvikle nye katalysatorer, der kan bidrage til en fremtid, hvor vi har fundet alternativer for de fossile brændstoffer.

De vedvarende energikilder som vind og sol er i stadig større udstrækning leverandører af vores energi og elektricitet. Men vi har endnu ikke udviklet processer, der kan hjælpe os med at finde erstatninger til de mange andre produkter, der i dag skabes ved hjælp af fossile brændstoffer. Det hænger sammen med, at der endnu ikke er udviklet de rette katalysatorer, som kan bidrage til at skabe fx bæredygtige kemikalier, plastprodukter og gødning på baggrund af sol- og vindenergi. 

Ib Chorkendorff har nu modtaget 2,5 millioner Euro til at skabe ny grundlæggende indsigt i den katalytiske effekt i en række uorganiske materialer. Nylig forskning har påvist, at der et hul i vores viden på dette område. 

”Jeg håber, at vi kan nå et gennembrud inden for katalyseforskningen ved at fokusere på nye materialer af simple uorganiske oxider, sulfider og phosfider, som ingen tidligere har beskæftiget sig med. Disse materialer er naturligvis kendte i katalyse, men min hypotese er, at ved at bevæge os ind på meget små clustre af disse materialer – typisk fra enkelte atomer og op til 1-2 nm store clustre – kan vi opnå hidtil ukendte effekter. Jeg vil fremstille sådanne små clustre og så tilføje for eksempel et nyt atom til det kemiske blandingsforhold og se, om det ikke kan skabe en helt anden type reaktionsvej, som giver os bedre mulighed for kontrol og dermed hindre de store energitab, vi oplever i de nuværende reaktioner”, forklarer professor Ib Chorkendorff. 

Da forskningen bevæger sig ind på ukendt land, bliver det også være nødvendigt indledningsvist at indkøbe og optimere nyt apparatur til fremstilling af selekterede clustre, hvor man kan styre grundstofsammensætningen på det atomare niveau. Både dette apparat og de fem ph.d.-studerende og 5 post.doc’er, som projektet omfatter, vil blive tilknyttet Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals, der er placeret på DTU, og som Ib Chorkendorff står i spidsen for. 

Den nye grundforskning vil blive gennemført over de kommende fem år og vil forhåbentlig give os viden, der bringer os nærmere en løsning på en fremtid uden fossile brændstoffer.

”Men alle de lavthængende frugter er for længst plukket, så den kommende forskning må kategoriseres som højrisikofuld. Jeg tror, at den vil give et gennembrud for hele katalysatorforskningen, men da vi betræder helt nyt og ukendt land, er der jo desværre ingen garanti. En garanti kan jeg dog give, for vi bliver under alle omstændigheder videnskabeligt klogere”, siger Ib Chorkendorff.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.