Cantilever

Kan tunge genstande være i kvantetilstande?

torsdag 25 aug 16
|

Kontakt

Ulrik Lund Andersen
Professor
DTU Fysik
45 25 33 06

FAKTA

Fond: VILLUM Fonden
Bevillingssum: 7 mio. kr.
Bevillingshaver: Ulrik Lund Andersen
Varighed: 3 år
Partnere: DTU, TU Delft, TU Wien 

Et nyt projekt på DTU Fysik skal undersøge, om tunge objekter som vipper og fjedre kan bringes i kvantemekaniske tilstande. Spørgsmålet er et af de mest fascinerende i moderne fysik og besvares det positivt, kan det betyder helt nye muligheder indenfor kvanteinformation og sensorer.

Professor Ulrik Lund Andersen fra DTU Fysik har netop modtaget en bevilling fra VILLUM Fonden på 7 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for at bringe tungere, mekaniske genstande i kvantemekaniske tilstande ved hjælp af ikke-klassisk lys. 

Lykkedes det ambitiøse projekt, vil det have meget stor betydning indenfor optomekanik, altså den gren af videnskaben der beskæftiger sig med sammenspillet mellem lys og mekaniske objekter. Fx vil det:

- påvirke de teoretiske beskrivelser af kvantemekanikken og koblingen til relativitetsteorien

- give mulighed for nye eksperimenter indenfor udviklingen af kvanteinformationsteknologier

- muliggøre udviklingen af helt nye sensorer med ekstrem følsomhed indefor målinger af acceleration og magnetiske felter samt i atomare mikroskoper.

Læs mere om forskningen i denne populærvidenskabelige artikel.

Baggrund
"Mekaniske oscillatorer, som for eksempel mikroskopiske vipper og broer, kan bringes ind en mystisk tilstand, hvis beskrivelse beror på kvantemekanikken; den forudsiger blandt andet at objektet kan befinde sig to steder samtidig", forklarer Ulrik L. Andersen. 

Hidtil har forskere verden over benyttet laserlys, dvs. klassisk lys der opfører sig, som vi kender det fra øvrigt synligt lys. Men trods massiv interesse er det endnu ikke lykkedes at frembringe disse mærkværdige fænomener. Dette skyldes hovedsagligt kravet om en usædvanlig stærk vekselvirkningsstyrke mellem lyset og oscillatoren.

"I det her projekt ønsker vi at løse problemet ved en radikalt anderledes tilgang, som ikke er betinget af en stor vekselvirkningsstyrke. I stedet for at bruge almindeligt laserlys til styring af oscillatoren, vil vi benytte ikke-klassisk lys kombineret med elektro-optisk feedback".

I projektet vil DTU forskerne desuden arbejde tværfagligt og sammen med nogle af verdens førende forskningsgrupper med komplementære ekspertiser.

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.