Med en Sapere Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd på over 6 millioner kroner skal Lektor Kaare Hartvig Jensen fra DTU Fysik de næste år forske i forståelse af dynamikken i biologiske netværk.

Sapere Aude bevilling til forståelse af biologiske netværk

tirsdag 19 nov 19

Kontakt

Kaare Hartvig Jensen
Lektor
DTU Fysik
45 25 27 49
Med en Sapere Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd på over 6 millioner kroner skal Lektor Kaare Hartvig Jensen fra DTU Fysik de næste år forske i forståelse af dynamikken i biologiske netværk.

Kaare Hartvig Jensens projekt vil undersøge hvordan celler i planter kommunikerer og udveksler stof med deres naboer gennem små forbindelsesårer. Overførslen af stof gennem disse porer spiller en vigtig rolle i mange sygdomme.

Hidtil har man antaget at regulering af hvornår porerne skal åbne eller lukke har krævet detaljeret styring. Dette koster energi for de enkelte celler.

”Ny forskning tyder dog på, at reguleringen sker helt automatisk fordi forbindelsesårerne består af "bløde" materialer eller det som man på engelsk kalder ”soft matter”. På samme måde som når en stor ballon er lettere at puste op end en lille ballon, kan overførslen af materiale mellem to celler styres automatisk af rent mekaniske forhold” fortæller lektor på DTU Fysik Kaare Hartvig Jensen.

Projektet vil undersøge hvordan netværk af celler med "bløde" porer opfører sig ved at sammenligne resultater fra eksperimenter på levende og kunstige systemer. Kombineret med udvikling af modeller vil dette bidrage til vores generelle forståelse af dynamik i biologiske netværk.

Forud for at Kaare blev tildelt Sapere Aude bevillingen var han gennem to bedømmelsesrunder i fondens faglige forskningsråd samt et individuelt peer review hos internationale eksperter, før han blev udvalgt til et tværrådsligt interview.

Han er en af 35 forskningsledere som kom gennem nåleøjet, mens hele 346 havde søgt fonden om en Sapere Aude Forskningslederbevilling.

”Med Sapere Aude bevillingerne har Danmarks Frie Forskningsfond sikret de allerdygtigste talenter en ny bane at spille på med risikovillige penge i ryggen, som er med til at forny dansk forskning og skabe fundamentet for fremtidige excellencecentre og strategiske satsninger på basis af nye forskningsledere og idéer, som føjer vigtig viden til presserende samfundsproblemer”, siger bestyrelsesformand i DFF David Dreyer Lassen.  

Fakta om Sapere Aude

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer. Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 346 ansøgninger og uddelt 35 bevillinger svarende til en succesrate på 10 %. Bevillingen har eksisteret siden 2010 med en finansiering af i alt 258 yngre forskningsledere til dato.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.