Foto: freepik.com

Sikker overførsel af data med ny kvantenøglefordeling

fredag 20 nov 20

Kontakt

Tobias Gehring
Lektor
DTU Fysik
93 51 16 49
Data fra landets kritiske infrastrukturer skal være umulig at afkode. Udviklingen af sikre kommunikationskanaler og styrkelsen af sikkerheden på internettet skal skabes med en ny kvantenøglefordeling, der er umulig af lytte med på.

Det moderne samfunds internetsikkerhed er truet af kvantecomputere, som vil være i stand til at afkode nutidens krypterede beskeder. Hvis fortrolige data fra kritiske infrastrukturer, som for eksempel regering, militær, banker eller firmaer, falder i de forkerte hænder, vil det have ødelæggende konsekvenser for samfundet.

Lektor Tobias Gehring fra DTU Fysik har modtaget en Sapere Aude bevilling på 6,2 millioner kroner til at forske i en ny kvantenøglefordeling (QKD), der skal tilbyde en løsning på dette potentielle problem.

”Kvantenøglefordelingen er baseret på kvantefysiske love og principper. For at bruge QKD skal to parter udveksle kvantetilstande via laserlys for at fordele en nøgle, som kun er kendt for de to parter og ingen andre”, forklarer Tobias Gehring, Lektor på DTU Fysik.

”Kvantenøglefordeling er baseret på kvantefysiske love og principper. Via laserlys kan to parter udveksle kvantetilstande og på den måde etablere en fælles nøgle, som kun de kender og ingen andre” forklarer Tobias Gehring, lektor på DTU Fysik.

Ideelt set vil enhver aflytning på fiberkablet, der sender lyset mellem de to parter, blive opdaget.

”For at muliggøre omfattende implementering af QKD i telekommunikationsnetværk, skal QKD signalet kombineres med telekommunikationssignaler til dataoverførsel” siger Tobias.

Stærke telekommunikationssignaler genererer dog støj, hvilket ikke kan skelnes fra støjen fra en angribende snushane. Det støjniveau, som nuværende QKD-systemer accepterer, er ikke højt nok til, at man vil kunne implementere QKD i den eksisterende telekommunikationsinfrastruktur.

”I dette projekt vil jeg gøre brug af specielle kvantetilstande, såkaldte klemte kvantetilstande, og udvikle en ny teknik inden for kvantenøglefordeling, der vil forøge støjtolerancen dramatisk og muliggøre integration i telecom-netværk. Denne nye teknik vil derudover også reducere systemets strømforbrug” siger Tobias.

Om Sapere Aude

  • Sapere Aude betyder ’Vov at vide’.
  • Sapere Aude: DFF-Forskningsleder giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karriere, herunder give de dygtigste talenter mulighed for at sætte et team af forskere og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.
  • Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 391 ansøgninger og uddelt 36 bevillinger svarende til en succesrate på lige over 9 %.
  • Antallet af kvindelige ansøgere var 129, og der blev givet 15 Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger til kvinder, hvilket giver en succesrate på 11,6 %. For mandlige ansøgere er succesraten 8 % med 262 ansøgninger og 21 bevillinger.
  • En tværfaglig formandsgruppe med repræsentanter fra alle fondens fem forskningsråd har foretaget den endelige bedømmelse af de 36 Sapere Aude-modtagere.
  • Danmarks Frie Forskningsfond har udbudt virkemidlet siden 2010 med en finansiering af 294 yngre forskningsledere til dato, hvoraf flere har indledt en karriere som ledere af større centerbevillinger.
  • Danmarks Frie Forskningsfond består af 84 anerkendte forskere fordelt på fem forskningsfaglige råd. Samlet vurderer rådene cirka 3.000 ansøgninger og uddeler cirka 1,5 milliarder kroner til 400-500 forskerinitierede projekter årligt.

Kilde: DFF.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.