Mirko Salewski ved DTU’s tokamak NORTH, der anvendes til forskning i fusionsenergi. Fotograf: Martin Jessen.

Første danske forsker udnævnt til ITER Scientist Fellow

mandag 02 nov 20

Kontakt

Mirko Salewski
Lektor
DTU Fysik
23 66 84 44

Fakta

Fusionsenergi

Fusionsenergi sker ved sammensmeltning af atomkerner i modsætning til den spaltning, der finder sted i atomkraftværker.

Processen sker i plasma, der kan opnå en temperatur på langt over 100 millioner grader celsius. Temperaturen i solens centrum er ca. 15 millioner grader.

Plasma dannes ved ekstrem opvarmning af gas, og i fusionsplasmaer dan-nes helium af brint-isotoper i en fusionsproces. Det er den samme proces som sker i solen.

ITER

ITER er verdens største fusionsreaktor. Den opføres i Sydfrankrig, mellem Nice og Marseille.

Bag ITER står 35 lande. Ud over EU’s 28 medlemsstater er det Schweiz, Kina, Indien, USA, Rusland og Sydkorea.

Australien og Kasakhstan er tilknyttet som tekniske og videnskabelige sam-arbejdspartnere, men er ikke medlemmer af ITER-organisationen.

Kun fusionsenergiens mest fremtrædende forskere udnævnes til Scientist Fellow-programmet på ITER, verdens største fusionsreaktor, der er ved at blive opført i Sydfrankrig.

Den nuværende gruppe af knap 70 ITER Scientist Fellows består af lutter stærke internationale forskningsprofiler inden for meget forskellige akademiske discipliner. Gruppen udvides nu med en dansk deltager, Mirko Salewski fra DTU Fysik.

Mirko Salewski har i mange år forsket i metoder til at få større viden om de hurtige partiker, der er afgørende for hele processen i fusionsenergien. En fusionsreaktor består af plasma, der skal opvarmes til meget høje temperaturer, hvorfra man kan høste energi. Det sker ved hjælp af de hurtige partikler, der bevæger sig med høj hastighed, opvarmer andre partikler ved kollision og dermed afføder temperaturer af plasmaet på over 100 millioner grader celsius.

Manden bag introduktionen af ny metode

I starten af året forsvarede Mirko Salewski sin doktorafhandling, der beskriver de metoder, han har udviklet gennem de sidste 10 år af sin forskerkarriere. Han har bl.a. introduceret tomografi som en afgørende metode i arbejdet med at kunne karakterisere og forudse de hurtige partiklers bevægelse. Tomografi er et velkendt matematisk værktøj, der dog ikke tidligere har været anvendt på området.

”Jeg har med metoderne kunnet påvise, at de hurtige partikler med forskellige hastigheder opfører sig mere eller mindre ønskeligt i forhold til at opvarme plasma. Med den viden har vi grundlag for fremover at kunne påvirke processen, så der skabes mest mulig varme i centrum af plasma og dermed mest mulig energi,” siger Mirko Salewski.

Ansvar for ITERS integrerede dataanalyse

Mirko Salewski får som ITER Scientist Fellow ansvaret for at lave en overordnet integreret dataanalyse af hurtige partiklers hastighedsfordeling. Det omfatter integration af data fra målinger ved hjælp af eksempelvis gammastråler, neutroner, lys og mikrobølgestråling via Collective Thomson Scattering, som er udviklet på DTU. Data fra alle metoder skal indgå i den kommende analyse og kommer til at ske i samarbejde med 3-4 andre topforskere fra resten af verden, som også har udviklet metoder til måling af hurtige partikler i fusionsenergien.

”Det er en stor ære at blive en del af ITER Scientist Fellow-programmet og et stort skulderklap til hele vores forskningsgruppen på DTU Fysik. ITER er det største internationale projekt inden for fusionsenergi, som det er fantastisk at få lov at bidrage til at opbygge. Målet er at udstyre reaktoren både med de bedste måleinstrumenter og dataanalyseringsmetoder,” siger Mirko Salewski.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.