Foto: Mikal Schlosser

Nyt center skal accelerere Power-to-X

tirsdag 26 apr 22
|

Kontakt

Peter Christian Kjærgaard Vesborg
Professor
DTU Fysik
45 25 32 76

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00
Nyt nationalt innovationscenter på DTU har fået bevilget 80 mio. kr. fra VILLUM FONDEN til at bringe Power-to-X-projekter tættere på markedet og derved accelerere den grønne omstilling.

DTU sætter nu fart på at udvikle store Power-to-X-projekter for at få dem hurtigt på markedet. Det sker i forbindelse med, at VILLUM FONDEN bevilliger 80 mio. kr. til at oprette et nyt nationalt innovationscenter. The VILLUM Power-to-X Accelerator (VPX) er det første af sin slags, der udelukkende fokuserer på Power-to-X-projekter.

Danmark har været foregangsland for produktion af vedvarende energi i form af f.eks. strøm fra vindmøller. Men vores energiforbrug er stadig i høj grad baseret på fossile brændstoffer. Det gælder store dele af den tunge industri, og det gælder brændstoffer til de dele af transportsektoren, der ikke lige kan elektrificeres, f.eks. skibe og fly.

Her kan Power-to-X komme til at spille en væsentlig rolle, fordi man med teknologien kan omdanne strøm fra vind og sol til f.eks. ammoniak, metanol og metan, der kan bruges som brændstoffer. Dermed kan teknologien blive et af de vigtigste skridt på vejen mod den grønne omstilling og er en af forudsætningerne for, at vi kan reducere CO2-udledningen.

På de danske universiteter forskes der intenst i Power-to-X-teknologier, og Danmark har en førerposition på området. Men der er meget lang vej fra laboratoriet til fuldt funktionsdygtige industrielle anlæg, og udviklingen frem mod kommercialisering skal derfor gå hurtigere.

“Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det nødvendigt at aktivere den fremragende danske forskning på området i forhold til praktisk anvendelse. Det er en lang og ofte svær rejse, som kræver alle gode kræfter. Vi håber, at The VILLUM Power-to-X Accelerator kan være med til at sætte turbo på processen. Det er der brug for,” siger bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen fra VILLUM FONDEN.

DTU’s rektor Anders Bjarklev ser også store muligheder med det nye initiativ:

”Med bevillingen kan vi accelerere udviklingen af Power-to-X-løsninger. Det er nødvendigt for at sikre Danmarks fortsatte førerposition inden for Power-to-X-teknologier.”

”Derudover passer initiativet godt ind i regeringens Power-to-X-strategi, der vil kickstarte udviklingen af grønne brændstoffer. Sammen kan vi gøre Power-to-X til den næste store danske satsning inden for grøn omstilling.”

Intens og fokuseret støtte

Det nye nationale initiativ vil medvirke til at kommercialisere de mest lovende Power-to-X-projekter fra alle landets forskningsmiljøer. Det skal ske gennem en intens og fokuseret støtte. Ambitionen er hurtigt at afklare, hvilke af Power-to-X-projekterne, der ser ud til at kunne skaleres op. Dernæst vil man udvikle større prototyper, udforme forretningsplaner og samle et kompetent og passioneret hold til at bringe teknologierne på markedet.

Til at lede centeret bliver DTU-professor Peter Vesborg videnskabelig direktør, mens DTU-professor Jens Kehlet Nørskov bliver formand for styregruppen. Begge professorer er internationalt førende energiforskere, der bl.a. arbejder med at bruge katalyseteknologi til at erstatte fossile brændstoffer i energiproduktion og materialefremstilling.

”Der bliver produceret flere Power-to-X-relaterede idéer på konceptniveau hvert år – men de kommer aldrig til at fungere kommercielt, fordi de ikke når at komme fra forskningsprojekt-stadiet til at blive levedygtige startups. Springet fra universitetslaboratoriet til kommerciel anvendelse er overordentligt stort. Det betyder, at de fleste lovende idéer i praksis aldrig kommer ud i virkeligheden. Det vil vi nu gøre noget ved. Med det nye initiativ booster vi de bedste forskningsidéer, der har potentiale til at slå igennem på energimarkedet,” siger Peter Vesborg.

Han forudser, at det langsigtede marked for Power-to-X-løsninger er stort: I en fossilfri fremtid vil det globale årlige behov for Power-to-X-produkter have en værdi i størrelsesorden 500 mia. USD.

Læs mere om The VILLUM Power-to-X Accellerator programme

The VILLUM Power-to-X Accelerator-program

Hvad indeholder programmet?

The VILLUM Power-to-X Accelerator-program er en intens toårig stipendieperiode. Projekter, der bliver udvalgt til programmet, kan få finansiering af op til i alt fem års løn til teamet, støtte til opskalering og test af hardware samt forretningsudviklingsstøtte.

Hvem kan søge?

Enhver med en lovende Power-to-X teknologi, som er klar til at blive opskaleret på et partneruniversitet. Etablerede virksomheder kan ikke søge.

Hvad er vurderingskriterierne?

Ansøgninger vurderes efter tre kriterier: Den gode idé, potentiale for vækst og gennemførlighed.

Hvilke universiteter er partnere i programmet?

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Man kan enten udføre projektet på DTU eller på et af partneruniversiteterne.

Hvilke firmaer er partnere i programmet?

Haldor Topsøe og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.