Fem DTU-studerende repræsenterer Danmark i fysik

tirsdag 24 maj 22

Kontakt

Suzanne Zamany Andersen
Postdoc
DTU Fysik
I en uge konkurrerer eliteuniversiteter fra hele verden om at finde svar på nogle af fysikkens store problemer, der endnu ikke er løst. 

Det er helt åbne spørgsmål til fysikken, som de unge studerende skal besvare i International Physicists' Tournament. En af opgaverne er eksempelvis, hvordan man ved hjælp af kamera eller sensorer på ens smarttelefon kan bevise eller modbevise hypotesen om, at jorden er flad. Eller hvordan man kan undersøge og måle, hvor langt gnisterne fra en stjernekaster flyver. 

Det er forskningsrelevante spørgsmål, man ikke kan finde svar på i nogle lærebøger. I stedet skal de studerende selv finde ud af, hvilke eksperimenter og beregninger, der kan hjælpe med at give et svar. De 17 forskellige spørgsmålene til årets konkurrence, der bliver afholdt i Colombia, blev offentliggjort for mere end et halvt år siden. Deltagerne i konkurrencen har siden da skullet forberede sig på, hvordan de på 10 minutter vil præsentere deres overvejelser, beregninger og eksperimenter til hvert af spørgsmålene. 

”Vi fem studerende fra DTU har mødtes en gang om ugen med vores vejledere, der også deltager som en del af juryen i konkurrencen. Ved møderne har vi diskuteret vores ideer og er blevet udfordret på, om der var andre måder at løse problemet,” siger Lise Grüner Hanson, der sammen med Joachim Marco Hermansen er to af de fem studerende. 

Forsøgsopstilling med i kufferten

Med i kufferten er dele af de forsøgsopstillinger, som skal indgå i præsentationerne. Konkurrencen er bygget op af en lang række runder, hvor der i hver indgår tre forskellige landes hold. Det ene hold har til opgave at præsentere en løsning på det fysiske problem. Det andet hold er opponent skal spørge ind og udfordre på, om noget kunne gøres anderledes eller bedre. Endelig skal det tredje hold forsøge at moderere mellem de to. På den måde bliver de studerende testet i de forskellige kompetencer, en forsker skal beherske. Til sidst får hver af holdene point af juryen, der består af vejledere fra de deltagende universiteter. 

De studerende får 5 ECTS point for at deltage, da det kræver en del tid at forberede sig til konkurrencen. Det gælder uanset om man er på bacheloren eller kandidaten, og årets hold repræsenterer da også begge dele. 

”Det vigtigste ved at deltage er dels, at man får lov til at beskæftige sig med nogle sjove uløste fysiske problemer, som man gerne vil arbejde med. Og så den store sociale gevinst ved at være sammen med andre fra hele verden, der har samme interesse som en selv. Det giver et fantastisk godt netværk,” siger Joachim Marco Hermansen. Både han og Lise Grüner Hansson deltager i konkurrencen for anden gang.

Til forberedelserne har holdet nydt godt af at have adgang til et laboratorium for studerende på DTU Fysik, Nanoteket. Derudover har instituttets værksted været behjælpeligt med at frembringe yderligere udstyr, hvis det ikke allerede fandtes. 

Det danske hold håber at nå frem til semifinalen, men er også klar over, at de er oppe mod meget dygtige modstandere fra andre førende internationale universiteter.

Fakta

Konkurrencen International Physicists' Tournament er startet i 2009 som en ven-skabskonkurrence mellem Ukraine og Rusland. I år er der gjort et stort arbejde for at sikre funding, så det ukrainske hold kan deltage. 

Danmark og DTU har deltaget i konkurrencen siden 2013 og kan i år takke Otto Mønsted og Knud Højgård fondene for at støtte rejsen og deltagelsen. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.