Mikrochip med kræftcelle

Ny metode til at undersøge kræftceller

mandag 04 apr 16
|

Kontakt

Kirstine Berg-Sørensen
Gruppeleder, Lektor
DTU Sundhedsteknologi
22 27 58 68
Kræftcellers vækst og spredning hænger tæt sammen med cellernes mekaniske egenskaber. Forskere fra DTU Fysik, Pavia Universitet og CNR Milano har udviklet en metode til at undersøge to aspekter af kræftcellers elasticitet på en gang og har vist, at ændringerne i de to egenskaber ikke altid følges ad. Det åbner nye muligheder for bedre diagnosticering og behandling af kræft.

Flere og flere forskningsresultater peger på at kræftceller har en anden mekanisk styrke og en anden elasticitet end tilsvarende raske celler. Det tyder også på, at kræftcellernes elasticitet varierer med risikoen for, at de spreder sig til andre dele af kroppen. Det betyder, at man ved at studere cellernes mekaniske egenskaber kan få vigtig viden om sygdommens prognose.

I en artikel netop publiceret i det internationale tidsskrift, Scientific Reports, viser lektor Kirstine Berg-Sørensen, DTU Fysik med kolleger fra hhv. Milano og Pavia i Italien, at to mål for kræftcellers elastiske egenskaber – henholdsvis stræk og tryk - ikke nødvendigvis følges ad i den samme celle. 

Ny målemetode kombinerer lys og lyd
Måling af cellers deformationsevne ved hjælp af laserlys er en velafprøvet metode.

- Det nye i vores forskning er, at det er lykkedes os at kombinere målemetoder med henholdsvis laserlys og lydbølger på den samme celle, forklarer Kirstine Berg-Sørensen, lektor på DTU Fysik. Hun fortsætter:

- Jo flere egenskaber man kan undersøge for i den samme celle, jo mere præcis viden kan man opnå angående kræftcellernes potentiale for vækst og spredning. Derfor er den nye metode et vigtigt værktøj i udviklingen af bedre diagnosticeringsmetoder.

For at kunne måle på cellernes optiske (lys) og akustiske (lyd) deformationsevne på en gang har forskerne udviklet en mikrochip, hvor en enkelt celle først holdes på plads og sidenhen strækkes ved hjælp af en laserstråle og efterfølgende trykkes sammen af lydbølger. 

Læs artiklen i Scientific Reports

Se en celle strække sig ved hjælp af laserlys.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.