Kickoff af QCI.DK med besøg i DTU's laboratorium for kvanteteknologi. Fra venstre professor Ulrik Lund Andersen, DTU Fysik, erhvervsminister Morten Bødskov og institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen, DTU Fysik.

Fremtidens kvantesikre netværk etableres mellem danske ministerier

tirsdag 28 mar 23
|

Kontakt

Tobias Gehring
Lektor
DTU Fysik
93 51 16 49

Kontakt

Ulrich Busk Hoff
Seniorrådgiver
DTU Fysik
29 80 41 55
En række ministerier og universiteter etablerer et kvantekrypteret kommunikationsnetværk, der skal gøre det danske samfund klar til fremtidens kvantesikre kommunikation. DTU er koordinator af projektet.

Vores digitale samfund bygger på kryptering, der sikrer, at vores data ikke falder i hænderne på de forkerte. Kravene til krypteringen stiger konstant i takt med, at antallet af både fjendtlige hackerangreb og computernes regnekraft vokser.

For at være på forkant med den teknologiske udvikling og opretholde datasikkerheden etablerer fire danske universiteter og fire ministerier projektet Danish Quantum Communication Infrastructure (QCI.DK), der er det første skridt mod et nationalt kvantesikkert netværk. I første omgang vil infrastrukturen bestå af et netværk i hovedstadsområdet og en langdistanceforbindelse til Odense.

”Der et globalt kapløb i gang om udvikling af kvanteteknologi, som vil skabe markante forandringer. Danmark står i en gunstig position og med det her forskningsprojekt får vi mulighed for at teste teknologiens store sikkerhedsmæssige potentiale på vores datainfrastruktur. Ved at etablere et eksperimentelt kvantekommunikationsnetværk mellem fire ministerier kommer vi også tættere på at få teknologien ud i samfundet og det er positivt, da den rummer et enormt erhvervspotentiale,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Fysikkens love sikrer forbindelsen

QCI.DK vil etablere og teste et eksperimentelt kvantesikkert netværk mellem de offentlige myndigheder i projektet – Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Projektet skal ikke blot installere den fysiske infrastruktur, men også uddanne partnerne samt andre interessenter i kvantenøgledistribution (QKD), som er den underliggende kvanteteknologi bag netværket.

”Forskning inden for kvanteteknologi er virkelig i bevægelse i de her år. Vi begynder nu for alvor at kunne se teknologiens potentiale, men også de sikkerhedsmæssige trusler, som den kan medføre. Vores bidrag til EuroQCI er en del af den ambitiøse satsning, som der er bred opbakning til i Folketinget. Alene i år har vi med aftalen om forskningsreserven afsat mere end 200 mio. kr. til kvanteforskning. Og det er afgørende, hvis Danmark skal blive ved med at være helt fremme i forskningsfeltet,” siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Kvantenøgledistribution, som skal anvendes i projektet, er en af de mest modne kvanteteknologier. Det er en hardwareløsning, hvor optiske kvantesignaler udveksles over det eksisterende fibernetværk mellem en afsender- og modtagerenhed. Signalerne bruges til at etablere en fælles krypteringsnøgle. Nøglen kan efterfølgende benyttes til at sikre kommunikationen mellem parterne. 

Særligt for teknologien er, at sikkerheden udnytter den indbyggede tilfældighed i de kvantefysiske processer i stedet for at bygge på matematisk kompleksitet. Samtidig gør den det muligt at afsløre allerede under nøgleudvekslingen, hvis en udefrakommende lytter med på linjen. Det sikrer, at selve kommunikationen aldrig bliver kompromitteret og heller ikke er sårbar over for angreb fra kvantecomputere.

Enestående samarbejde

Danmark har en international styrkeposition inden for kvanteteknologi og det understøtter projektet takket være et bredt felt af partnere, der ud over universiteterne og ministerierne også tæller Danish e-infrastructure Cooperation (DeIC) og kvantestartupvirksomheden Sparrow Quantum.

”QCI.DK er et enestående projekt, der demonstrerer et stærkt samarbejde mellem universiteter, myndigheder og private virksomheder om at løse udfordringen med fremtidig datasikkerhed. I fællesskab vil parterne omsætte de lovende kvanteteknologier til en konkret infrastruktur, der kan sikre Danmark en fortsat førerposition på det kvanteteknologiske område,” siger Rasmus Larsen, prorektor på DTU.

QCI.DK er Danmarks bidrag til det europæiske initiativ EuroQCI, der har til opgave at etablere kvantesikker kommunikationsinfrastruktur på tværs af EU’s medlemslande og beskytte følsomme data og kritisk infrastruktur mod cyberangreb.

Om QCI.DK

Samlet budget: 6 mio. euro

Projektets varighed: 2,5 år med opstart i januar 2023

Partnerne i QCI.DK: Danmarks Tekniske Universitet (koordinator), Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Danish e-infrastructure Cooperation (DeIC), Sparrow Quantum, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.