DTU Risø Campus

DTU Fysik bliver styrket

mandag 06 jan 20

Kontakt

Jane Hvolbæk Nielsen
Institutdirektør, professor
DTU Fysik
45 25 32 22

Kontakt

Bent Lauritzen
Sektionsleder
DTU Fysik
46 77 49 06

Kontakt

Johnny Egtved Jørgensen
Afdelingschef
DTU Fysik
46 77 52 42
Den 1. januar 2020 får DTU Fysik tilført nye stærke kompetencer inden for faststoffysik, strålingsinstrumenter og neutronik. Samtidig bliver det mekaniske værksted på Risø en del af DTU Fysik.

Fra den 1. januar vil de forskere, der hidtil har udgjort en del af DTU Nutechs strålingsfysik-team blive en del af DTU Fysik. Det sker i forbindelse med omorganiseringen af DTU Nutech som en samlet enhed og kommer til at være en styrkelse af både de teoretiske og eksperimentelle aktiviteter på DTU Fysik.

De forskere, der fremover vil være tilknyttet DTU Fysik, arbejder inden for tre hovedområder:

  1. Strålingsinstrumenter

    Udvikling af instrumenter til forskning i og anvendelser af strålingsfysik, både på DTU og i resten af verden.

  2. Luminescensfysik
    Fundamental og anvendt forskning i luminescensdosimetri, der omfatter faste materialers grundlæggende luminescensegenskaber og en række anvendelser, bl.a. til arkæologi og geokronologi.

  3. Neutronik
    Udvikling af nye innovative fissions- og fusionsreaktorer samt software og instrumenter til analyse af neutronspredning, bl.a. til den store forskningsfacilitet European Spallation Source, ESS, der i øjeblikket opføres i Lund.

En del af forskerne har gennem flere år samarbejdet med bl.a. de forskningsgrupper på DTU Fysik, der beskæftiger sig med fusionsenergi og med udvikling af analyseinstrumenter til neutronspredningsfaciliteten ESS.

Sektionschef Bent Lauritzen ser den kommende integration med DTU Fysik som en spændende udfordring.

”Jeg glæder mig til at lære mine nye kollegaers arbejde bedre at kende og er sikker på, at der er potentiale for at få det eksisterende samarbejde udvidet, så det fremover vil omfatte flere områder,” siger Bent Lauritzen, hvis enhed fremover kommer til at hedde Sektion for Strålingsfysik. Han nævner bl.a. 3D Imaging Center som en oplagt mulighed for kommende samarbejder.

Værkstedet

Mekanisk værksted og Konstruktion bliver fremover også en del af DTU Fysik. Værkstedet vil som hidtil levere forskningsudstyr til hele DTU og fremstille prototyper til bl.a. eksterne virksomheder, der samarbejder med DTU’s forskere.

”Vi vil fortsat yde en høj service til de forskere, der har brug for udstyr til deres arbejde. Jeg kommer til fremover at bruge mere tid på at besøge Lyngby Campus og håber, at antallet af opgaver vil vokse i takt med, at flere kollegaer, særligt på DTU Fysik, kommer til at samarbejde med os. Det kan eksempelvis være om projekter til forskningsfaciliteterne ESS og fusionsreaktoren ITER,” siger Johnny Egtved Jørgensen, chef for Mekanisk Værksted og Konstruktion.

Fortsat arbejdsplads på Risø

Jane Hvolbæk Nielsen, direktør for DTU Fysik, er glad for de nye muligheder.

”DTU Fysik bliver styrket med nye kompetencer, som har oplagte synergipotentialer med vores nuværende aktiviteter. Det gælder både i forhold til flere samarbejder inden for forskningen, og også i vores uddannelse af kommende ingeniører”, siger Jane Hvolbæk Nielsen.

Både Mekanisk værksted og medarbejderne i Bent Lauritzens enhed vil fortsat have arbejdsplads på DTU Risø, hvor også de tilknyttede luminescenslaboratorier og bestrålingsfaciliteter er.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.