Kurser på DTU Fysik

Herunder ses listen over samtlige kurser udbudt af eller med bidrag fra DTU Fysik. Klik på kursusnummeret for at læse beskrivelsen i kursusbasen.

Check de aktuelle deltagerlister

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
10018 Fysik 1 10 E4A, F4A
10020 Fysik 1 10 E1B, F1B
10022 Fysik 1 10 E1A, F1A
10024 Fysik 1 10 E5A, F5A
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi 10 E1A, F1A
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 E2
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 F2A
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 E4
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 E5B
10050 Modelfysik 10 E1A, F1A
10054 Modelfysik 5 F5A
10102 Kvantemekanik 10 F4
10104 Introduktion til kvantemekanik 5 F1A
10112 Videregående kvantemekanik 10 E2
10122 Statistisk fysik 5 E3A
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner 5 E1B
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg 5 June
10240 Design-Build 2: Rational catalyst design for General Engineering 5 June
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring 5 F2B
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi 10 F5
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10 E4, F4
10304 Eksperimentel overfladefysik 10 F3
10306 Koncepter og modellering i to-dimensionelle materialer 5 June
10314 Magnetisme og magnetiske materialer 5 F5B
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt 10 F5B, F5A
10316 Materialedesign med maskinlæring og kunstig intelligens 5 January
10318 Mangepartikel metoder i faststoffysik 5 E2B
10321 Nanosystemteknologi 10 E1
10325 Kvantemekanisk modellering af nanoelektronik 5 January
10326 Elektrisk karakterisering af nanomaterialer 5 January
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi 5 E2A
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 E5B
10337 Teoretisk mikrofluidik 5 E4A
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering 5 E3B
10346 Kontinuumsfysik 5 F2A
10347 Introduktion til biofysik 5 E5B
10350 Numeriske studier i fysik 5 January
10380 Kvanteoptik 10 E4
10384 Kvanteinformation 5 F3A
10385 Anvendt kvantefysik: Kvanteinformationsteknologi 5 E5A
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi 5 June
10400 Plasmafysik 5 E5A
10401 Eksperimentel plasmafysik 5 F2B
10402 Fusionsenergi – teknologi og fysik 5 June
10405 Relativitetsteori 5 E1A
10420 Sportsfysik 5 June
10501 Moderne fysik 7.5 E5A, F5A
10506 Journal club om nanostrukturer og reaktivitet 5 E4B, F4B
10507 Overfladefysik og katalyse 10 F3
10508 Journal club om elektronstruktur 5 E1B, F1B
10509 Journal club om atomare strukturer og dynamik studeret med elektron stråler 5 E4B, F4B
10512 Journal club om Kvanteoptik 7.5 E1B, F1B
10514 Sommerskole Complex Motion in Fluids 2.5 OutsideSchedule
10515 FLUIDS Journal Club 5 E5B, F5B
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi 5 E4B, F4B
10521 To-dimensionale materialers fysik og teknologi 10 F2A, F2B
10530 SURFCAT Summer School: The Science of Sustainable Fuels and Chemicals 2.5 August
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2.5 August
10550 QuantumDTU vinterskole for kvanteteknologi 5 E
10590 Illustration af videnskabeligt indhold 2.5 E3A
10603 Vidensskabelse og videnscirkulation. Hvordan vidste Edison og Newton - og hvordan ved du? 5 June
10605 Teknologihistorie 5 E5A
10610 Teknologihistorie 10 E5
10720 Forskningsfordybelse BSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10721 Forskningsfordybelse BSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10722 Forskningsfordybelse BSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10730 Forskningsfordybelse MSc (juni) - Institut for Fysik 5 June
10731 Forskningsfordybelse MSc (juli) - Institut for Fysik 5 July
10732 Forskningsfordybelse MSc (august) - Institut for Fysik 5 August
10850 Avanceret mikro- og nano-fabrikationsteknologi 5 F3B
10851 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation 5 January
10852 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation 5 June
10855 Videregående fabrikation af mikro- og nanostrukturer 10 E2, E5
10859 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 January
10862 Polymer mikrofabrikation 5 June
10867 Metoder I elektronmikroskopi og spektroskopi 5 OutsideSchedule
10868 Metoder i mikro- og nanofabrikation 5 OutsideSchedule
10916 Fysik 1 5 E5A, F1A
10935 Fysik 1 5 E1B
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer 5 F5A
22652 Eksperimentelt projekt i Fysik og Nanoteknologi 5 F, E
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 E2A, F2A
30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi 10 F, June
34019 Fagprojekt (Fysik og nanoteknologi) 10 F, June
34029 Fagprojekt (fysik og nanoteknologi) 10 E, January
41680 Introduktion til avancerede materialer 5 F4B
41685 Materialekarakterisering og -testning 5 F1B
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 E3A, F3A
47209 3D imaging, analyse og modellering 5 E2B
47325 Storskala superlederteknologi 5 F1A
47336 Anvendelse af røntgen- og neutronspredning i biologi, kemi og fysik 5 August