Fysiklærerdage på DTU Fysik

Fysiklærerdag 29. september 2021

Nanoteket er et undervisningslaboratorium under DTU Fysik på Lyngby Campus hvor ingeniørstuderende og besøgende gymnasieklasser kan lave laboratorieøvelser. Hvis du ikke allerede kender Nanotekets tilbud er her et link til vores hjemmeside:

https://www.fysik.dtu.dk/Uddannelse/Nanoteket/Gymnasieoevelser

Vi har ikke kunnet modtage besøg i foråret 2021 og der har heller ikke været mange besøg i 2020, så VI SAVNER JER. Vi vil gerne præsentere de øvelser vi udviklede lige før corona satte en stopper for besøg hos os.

Foreløbigt program

9.45-10.00       Ankomst, kaffe, the, croissant (vi mødes i loungen B311, 1.sal, indgang fra Fysikvej)

10.00-10.15     Velkomst, Nanoteket og DTU Fysik v/Ole Trinhammer, cand. scient.

10.15-10.40     Forskning i Biofysik og Fluider (FLUIDS), LL

10.45-11.10      Forskning i Nanoskala Materialer og Devices (NANOMADE), MM

11.15-11.40      Forskning i Materialefysik og Storskalafaciliteter (NEXMAP), NN

11.45-12.00     Oversigt over gymnasieøvelser i Nanoteket v/Ole Trinhammer

12.00-13.00     Frokost

13.00-15.00     Øvelser i Nanoteket (B307, stuen vest)

15.00-15.15     Kaffe, the og småkage stilles frem

15.15-17.30     Øvelser i Nanoteket

18.00-20…        Middag med vin og vand

Arrangementet er gratis, tillmelding senest mandag den 20. september 2021 til

Lone Jensen Coe, ljcoe@dtu.dk

Max deltagerantal, 20. Angiv venligst eventuelle madallergier og/eller vegetarønsker.

Venlig hilsen

Ole Trinhammer, Nanoteket, DTU Fysik
Email: ole.trinhammer@fysik.dtu.dk

Inspiration til din undervisning

Fysiklærerdagen giver dig inspiration til din undervisning, og det er en anledning til at mødes med andre undervisere og udveksle erfaringer. Det er gratis at deltage, men der er begrænset deltagerantal.

Fysiklærerdagen foregår på DTU i Lyngby. 

Dagen er en oplagt mulighed for at få idéer til og diskutere SRP-projekter. Du får rundvisninger i vores nye laboratorier, perspektiverende foredrag fra nogle af instituttets forskere, og tid til at I selv kan lege med vores nyeste laboratorieudstyr.

 

Tidligere afholdte fysiklærerdage

 

Fysiklærerdag om kvantefysik med hands-on i Nanoteket

Nyt udstyr i Nanoteket

Nanoteket har investeret i udstyr til undervisning i kvantefysik under navnet QuantumLab. Her kan du prøve kræfter med sammenfiltrede fotontilstande - også kaldet entanglement.

Hvad er Entanglement?

”Entanglement er et af kvantemekanikkens mest overraskende fænomener og var centralt for den berømte Bohr-Einstein dialog. Desuden er det et af kerneelementerne i den moderne kvanteteknologi. Med formidlingsinitiativet QuantumLab gør vi entanglement eksperimentelt tilgængeligt for gymnasieskolens fysikundervisning og giver eleverne mulighed for på egen hånd at arbejde med et af den moderne fysiks paradigmeskiftende resultater – Bells ulighed. Tilbuddet er en del af undervisningslaboratoriet Nanoteket ved DTU Fysik.” (citeret fra artikel i LMFK-bladet)

Afholdt 28. november 2018


Foredragsholder: 
Ulrich Busk Hoff

Fysiklærerdag om røntgenfysik og billeddannelse

Tid: Er afholdt august 2016. 

Se præsentationerne her:

Røntgenteknikker, synchrotroner og XFELs (Martin Meedom Nielsen)

Røntgen og billeddannelse (Henning Friis Poulsen)

Imaging Center at DTU, examples of Micro CT (Jette Oddershede)

Foredragsholdere: Martin Meedom Nielsen, Henning Friis Poulsen og Jette Oddershede 

 

Fysiklærerdag om plasmafysik og fusionsenergi

Tid: Er afholdt i oktober 2015.

Download præsentation fra dagen her:

Foredragsholdere: Jens Juul Rasmussen og Alexander S. Christensen

 

Fysiklærerdag om neutron- og røntgenkilder

ESS og MAX IV, Europas nye neutron- og røntgenkilder, er tilsammen verdens største mikroskop til materialeforskning. ESS og MAX IV skal bygges i Lund og have databehandling i København og Lyngby. Begge kilder forventes at være i drift fra år 2020, og de skal bruges til undersøgelse af fremtidens materialer.
Lær om de acceleratorprincipper man benytter til at frembringe strålingen i de to anlæg og mød forskere, der benytter lignende anlæg i deres forskning. Du kommer også til at lave eksperimenter, der illustrerer principperne i ESS og MAX IV.

Tid: Er afholdt i oktober 2014.

Download præsentationer om:

 

Fysiklærerdag om elektronmikroskopi

Undersøg materialers overflader i detaljer.

Prøv selv at undersøge strukturer på mikro- og nanoskala med Nanotekets nye skanningelektronmikroskoper. Mød forskere der i deres daglige arbejde bruger elektronmikroskoper til at visualisere mikro- og nanostrukturer og til materialeforskning, og hør deres spændende forskningsfortællinger. Kom også med på rundvisning og bliv introduceret til de mere avancerede mikroskoper som findes hos DTU’s Center for Elektronnanoskopi, som er et internationalt førende center inden for elektronmikroskopi.

Tid: Er afholdt i april 2014.

Kontakt

Ole Lynnerup Trinhammer
Leder af Nanoteket (undervisningslaboratorium)
DTU Fysik
45 25 32 12