Gymnasieøvelser

Gymnasieøvelser

Vi har desværre besluttet af indstille gymnasiebesøg i Nanoteket gældende fra efteråret 2023. Vi håber at kunne genoptage på et senere tidspunkt.

Materialet til øvelserne er fortsat tilgængeligt her på siden.

Nanoteket som øvelsesfacilitet fortsætter men nu kun med øvelser for DTU-studerende.

 

Skanning tunnel mikroskopi

Visualiser enkelte kulstofatomer i grafit med skanning tunnel mikroskoper (STM) og hør om katalyseforskning.

 

 

Øvelsen er kun for 2. og 3.g og fungerer bedst på A- og B-niveau.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Bioabsorbans

Bioabsorbans

Lær hvordan man kan minimere biologisk dosis ved røntgenfotografering og samtidig beholde en god kontrast.

 

 

Øvelsen kan laves af elever på A og B-niveau.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil Øvelse

Elektromagnetisme – ”Ånden i naturen” og hvad deraf...

Elektromagnetisme – ”Ånden i naturen” og hvad deraf fulgte.

Lær om elektromagnetisme. Prøv Ørsteds forsøg, mål Jordens magnetfelt, byg en motor af fire stumper, mål magnetisk moment af en kraftig magnet ved hjælp af induktion.

 

Fysik A-niveau

 

Læs øvelsesvejledning
Bestil øvelse

Brændselsceller I

Mål virkningsgrad, lav karakteristik af brændselsceller og lær om fremtidens brintsamfund.

 

 

Øvelsen kan laves på alle klassetrin.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Se det "usynlige"

Lær om billedteknikker og diffraktion, hør om Europas nye neutron- og røntgenkilde, ESS og MAX IV og bestem evt. e/m.

 

Øvelsen er for elever med fysik på A-niveau eller B-niveau.

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Solceller og spektre

Lær om vedvarende energi, mål solcellers effektivitet, undersøg lysets energi og lær om farvetemperatur.

 

Øvelsen er for elever med fysik på A- eller B-niveau.

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Solcellekoblinger og afstandsafhængighed

Prøv udstyr fra Fysikolympiaden 2013, hvor solcellers ydelse måles ved forskellig afstand til lyskilden og kobling af cellerne.

 

 

 

Øvelsen kan laves af alle klassetrin.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Plasmafysik

Lær om fusionsenergi og plasmafysik. Mål på elektroner i et katodestrålerør der skal illustrere plasmaets drift mod væggene i en fusionsreaktor. Øvelsen kan kombineres med et foredrag, som bestilles særskilt.

 

Øvelsen er for fysik på A-niveau.

 

Læs øvelsesvejledning
Bestil øvelse

Mekanik legestue I

Lær om klassisk mekanik, analyser bilers bevægelse i loop og brug gaussrifler til at undersøge, hvordan stålkugler accelererer gennem kraftige magnetfelter. 

 

Øvelsen forudsætter kendskab til kinetisk energi på C-niveau og cirkelbevægelse på A-niveau.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Vindmøller

Byg vindmøller, test dem i en vindtunnel og mål deres el-produktion ved forskellige hastigheder og vinkler.

 

 

Øvelsen kan laves af alle klassetrin.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

QuantumLab - Bells ulighed

Prøv kræfter med Bells ulighed i vores kvanteudstyr med laseroptiske forsøg.

 


Øvelsen er kun for elever med fysik på A-niveau

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Resonans i flaske

Analyser lyd ved at lave resonans i flasker og lær hvordan en fysisk model skabes.

 

 

Øvelsen kan laves af alle klassetrin. 

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Lysets hastighed i materialer

Prøv udstyr fra Fysikolympiaden 2013, hvor lyshastighed bestemmes med en laserafstandsmåler.

 

 

 

Øvelsen kan laves af alle klassetrin.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Lys, Farver og Klorofyl

Lys, Farver og Klorofyl - Gymnasieøvelse i Nanoteket på DTU Fysik

Undersøg lysets farver, dels ved opdeling af hvidt lys og anvendelse af farvefiltre, dels ved absorption og fluorescens i klorofyl.

 

 

Anbefalet niveau: B

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Karakterisering af røntgenspektrum

Fysiklaeredag

Lær om hvordan røntgenstråling laves og brug en analysatorkrystal til at karakterisere et røntgenspektrum.

 

 

 

Øvelsen er for elever med fysik på A-niveau.

 

Læs øvelsesvejledning
Læs udstyrsvejledning
Bestil øvelse

Mekanik legestue II (partikelvægte)

Lav forsøg med makroskopiske partikelvægte og bestem vægten af en ukendt masse med stor præcision ved hjælp af harmoniske svingninger.   

 

Øvelsen er kun for elever med fysik på A-niveau.

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse

Visualisering med SEM -Farver og strukturer

Lær hvordan strukturer kan danne farver og brug elektronmikroskoper til at undersøge farvede mikro- og nanostrukturer.

 

 

Øvelsen kan laves af alle klassetrin.

 

 

Læs øvelsesvejledning

Bestil øvelse