Forside

Paolo Malacrida

DTU Fysik

DTU Fysik fokuserer på forskningsområder inden for moderne fysik med betydelige grundvidenskabelige udfordringer og klare anvendelses- og innovationsmuligheder. Forskningen på instituttet spænder fra undersøgelser af materialer på den atomare skala over kvante- og biofysik til udnyttelse og lagring af vedvarende energikilder som sol, vind og fusionsenergi.

Undervisning

Undervisning på DTU Fysik

DTU Fysik koordinerer Fysik- og Nanoteknologiuddannelsen, som består af en bachelor- og en kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med DTU Nanotech og DTU Fotonik. Derudover står instituttet for den indledende fysikundervisning for alle DTU-studerende. Endelig udbyder vi en bred vifte af projekter fra bachelor- og virksomhedsprojekter til eksamensprojekter.

Kirsten Andersen, DTU Fysik

Forskning på DTU Fysik

Instituttet driver forskning og forskeruddannelse inden for seks definerede områder herunder materialefysik, kvantefysik, biofysik, teoretisk atomar-skala fysik, 3D billeddannelse samt fusionsenergi. Desuden koordinerer DTU Fysik det tværfaglige DTU-center, Fluid DTU.  

Formidling på DTU Fysik

På DTU Fysik vægter vi formidlingen af vores forskning højt. Instituttets forskere holder foredrag, skriver populærvidenskabelige artikler og deltager i andre formidlingsaktiviteter. Desuden har DTU Fysik medvirket i udgivelsen af undervisningsmaterialer til både gymnasier og grundskole. Endelig organiserer DTU Fysik hvert år Børnenes Universitet på DTU.

Dråbe-bølge

Forskere fra DTU Fysik tilbageviser i et nyt studie, at et makroskopisk dobbelt-spalte eksperiment skulle kunne forklare den mystiske bølge-partikel natur af elektroner og
andre atomskala partikler.

Teknologihistorie lys

I efteråret kan du se udstillingen 'Definitions of Light'. Udstillingen er tilrettelagt af Teknologihistorie DTU og illustrerer menneskets mange anvendelser og definitioner af lys.

 

DTU Fysik i medierne