Forside

Paolo Malacrida

DTU Fysik

DTU Fysik fokuserer på forskningsområder inden for moderne fysik med betydelige grundvidenskabelige udfordringer og klare anvendelses- og innovationsmuligheder. Forskningen på instituttet spænder fra undersøgelser af materialer på den atomare skala over kvante- og biofysik til udnyttelse og lagring af vedvarende energikilder som sol, vind og fusionsenergi.

Kirsten Andersen, DTU Fysik

Forskning på DTU Fysik

Instituttet driver forskning og forskeruddannelse inden for materialefysik, overfladefysik, kvantefysik, biofysik, teoretisk atomar-skala fysik, plasmafysik og 3D billeddannelse. Desuden koordinerer DTU Fysik det tværfaglige DTU-center, Fluid DTU.
Undervisning

Undervisning på DTU Fysik

DTU Fysik koordinerer Fysik- og Nanoteknologiuddannelsen, som består af en bachelor- og en kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med DTU Nanotech og DTU Fotonik. Derudover står instituttet for den indledende fysikundervisning for alle DTU-studerende. Endelig udbyder vi en bred vifte af projekter fra bachelor- og virksomhedsprojekter til eksamensprojekter.

Nanoteket

Nanoteket

Nanoteket er et moderne undervisningslaboratorium under Institut for Fysik på DTU. I Nanoteket kan både DTUs egne studerende og elever fra ungdomsuddannelserne komme og udføre fagligt relevante eksperimentelle øvelser, der giver indblik i DTUs forskning indenfor fysik og nanoteknologi. Det er gratis at besøge Nanoteket.

 

Formidling på DTU Fysik

På DTU Fysik vægter vi formidlingen af vores forskning højt. Instituttets forskere holder foredrag, skriver populærvidenskabelige artikler og deltager i andre formidlingsaktiviteter. Desuden har DTU Fysik medvirket i udgivelsen af undervisningsmaterialer til både gymnasier og grundskole samt organiseret Børnenes Universitet på DTU.

Nifelheim

Vores faciliteter

NIFLHEIM supercomputeren står hos CAMD på DTU Fysik. Vores supercomputer består af 4712 CPU’er med mere end 13 Terabytes RAM. Niflheims maksimale ydeevne er på mere end 46 TeraFLOPS, dvs. 46.000 milliarder flydendetals-operationer i sekundet.
Ultra High Vacuum

Vores faciliteter

UHV laboratoriet befinder sig i bygning 312 og består af en unik samling af udstyr der benyttes til dels at producere nye materialer og til at studere deres katalytiske egenskaber under meget veldefinerede forhold. UHV er er en forkortelse for Ultra High Vacuum og betegner trykområder fra ca. 10^-8 til 10^-11 millibar. Dette lave tryk er nødvendigt for at kunne have en veldefineret og ren overfalde under eksperimenterne. Overfladen af materialerne karakteriseres ved hjælp af både mikroskopi og spektroskopiske teknikker baseret på elektroner, røntgen og ioner.
Kvanteoptik

Vores faciliteter

Kvanteoptiklaboratoriet råder over udstyr til at studere de kvantemekaniske egenskaber af lys og farvecentre i diamant. En unik samling af støjsvage laserkilder, ikke-lineære optiske systemer og kvantedetektorer bruges til at generere, kontrollere, og karakterisere ikke-klassiske tilstande af lys og stof, samt til at implementere kvanteinformations-protokoller.

Teknologi Historie

DTU’s historiske samling

DTU Fysik huser DTU’s historiske samling. Samlingen indeholder historiske genstande, fotografier og andet arkivmateriale vedrørende DTU historie.

DTU Fysik i medierne