Forside

DTU Fysik

DTU Fysik

DTU Fysik fokuserer på forskningsområder inden for moderne fysik med betydelige grundvidenskabelige udfordringer og som samtidig har klare anvendelses- og innovationsmuligheder. Forskningen på instituttet spænder fra undersøgelser af materialer på den atomare skala over kvante- og biofysik til udnyttelse og lagring af vedvarende energikilder som sol, vind og fusionsenergi.

Undervisning

Undervisning på DTU Fysik

DTU Fysik koordinerer Fysik- og Nanoteknologiuddannelsen, som består af en bachelor- og en kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde DTU Nanotech og DTU Fotonik. Derudover står instituttet for den indledende fysikundervisning for alle DTU-studerende. Endelig udbyder vi en bred vifte af studenterprojekter fra bachelor- og virksomhedsprojekter til eksamensprojekter.

Forskning på DTU Fysik

Forskning på DTU Fysik

Instituttet driver forskning og forskeruddannelse inden for seks definerede områder herunder materialefysik, kvantefysik, biofysik, teoretisk atomar-skala fysik samt fusionsenergi. Desuden koordinerer DTU Fysik eliteforskningsinitiativet CASE og det tværfaglige DTU-center, Fluid DTU.  

Børnenes Universitet

Formidling på DTU Fysik

På DTU Fysik vægter vi formidlingen af vores forskning højt. Instituttets forskere holder foredrag, skriver populærvidenskabelige artikler og deltager i andre formidlingsaktiviteter. Desuden har DTU Fysik medvirket i udgivelsen af undervisningsmaterialer til både gymnasier og grundskole. Endelig huser vi undervisningslabora-toriet Nanoteket, der tilbyder øvelser til ungdomsuddannelserne.

Light harvesting materials

Ved hjælp af det beregningsmæssigt billige GLLB-SC potentiale til high-throughput screening af materialer, har forskere fra DTU Fysik identificeret  25 potentielle lys-høstende materialer, fem af dem med en realistisk mulighed for at kunne bruges som fotokatalysatorer.

 

DTU Fysik i medierne

 

Arkiv for DTU Fysik i medierne findes her.

Elever i Nanoteket
Nanoteket på DTU Fysik er et undervisningslaboratorium for gymnasieelever og studerende. Her kan du udføre spændende eksperimenter, der giver et godt indblik i forskningen på DTU inden for fysik og nanoteknologi.
Læs mere på Nanotekets hjemmeside
The Supercomputer Niflheim
NIFLHEIM supercomputeren står hos CAMD på DTU Fysik. Vores supercomputer består af 4712 CPU'er med mere end 13 Terabytes RAM. Niflheims maksimale ydeevne er på mere end 46 TeraFLOPS, dvs. 46.000 milliarder flydendetals-operationer i sekundet.
Læs mere om NIFLHEIM

'Ultra-high Vacuum'-laboratoriet er en unik samling af udstyr, der bruges til at studere katalysatorer under kontrollerede forhold. Samlingen tæller blandt andet atom probe mikroskoper, udstyr til at karakterisere materialer ved hjælp af røntgenstråler samt en klyngekilde til at producere nanopartikler.

Læs mere om Ultra-high Vacuum Lab
Quantum Optics Lab.

Laboratoriet for Kvanteoptik indeholder udstyr til studier af egenskaber i lys og diamanter. En unik samling af laserkilder, optiske systemer og kvantedetektorer bruges til at danne, kontrollere og karakterisere forskellige materialer og tilstande af individuelle atomer og fotoner.

Læs mere om laboratoriet for kvanteoptik

Teknologihistorie DTU er DTUs historiske samling, som indsamler universitetets kulturarv, undersøger og formidler det historiske DTU. Samlingen der huses af DTU Fysik, består af genstande, fotografier og andre arkivalier fra universitetets historie og bruges bla. til undervisning, forskning og udstillinger.

Læs mere på Teknologihistorie DTU's hjemmeside

Virksomhedsdag
Kom til virksomhedsdag på DTU Fysik onsdag d. 15. april. Arrangementet er for studerende ved Fysik- og Nanoteknologi, der er interesserede i at lave studenter-projekter i samarbejde med virksomheder.