DTU-øvelser i Nanoteket

Nanoteket afholder øvelser for DTU-studerende i forbindelse med kurser på DTU. Se de kurser og øvelser vi udbyder.

10031 Introduktion til fysik og nanoteknologi

  • 3D-tomografi med røntgenstråling
  • Karakterisering af røntgenanode med Bragg-diffraktion
  • Drevne svingninger og accelerometre

10033 Mekanik og fysisk modellering

  • Rotation og inertimoment (eksperimentarium)
  • Bunden bevægelse (perle på stang)

10036 Elektromagnetisme

  • Ækvipotentialkurver for elektriske felter
  • Simulering af elektriske felter
  • Bestemmelse af magnetisk moment for permanent magnet
  • Bestemmelse af magnetfeltstyrke for permanent magnet (gaussriffel)

10041 Fysik 2 – General Engineering

  • Measurement and modelling of car motion with friction
  • Measurement and modelling of ball track with air resistance

10044 Fysik 2

  • Elektriske og magnetiske felter
  • RLC-kredse og højttalerfiltre
  • Diffraktion med laser
  • Undersøgelse af hårstrå med skanningelektronmikroskop

10050 Modelfysik

  • Måling og modellering af boldbevægelse i luften

10200 Materialers struktur og dynamic studeret med røntgen og neutroner

  • Imaging og diffraction med laboratorierøntgenkilde

10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg

  • 3D-tomografi med røntgen
  • Anodekarakterisering af røntgenrør
  • Laue-diffraktion til krystalbestemmelse

10240 Design-Build 2: Wind Energy Harvesting – General Engineering

  • Develop design and test of rotor for model wind turbine

10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik

  • Krystalbestemmelse ved diffraktion med mikrobølger
  • Laue-diffraktion med røntgenstråling

10333 Fysikken i vedvarende energi

  • Solceller og spektralfordeling
  • Elektrolyse- og brændselsceller, karakteristik og effektivitet

10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi

  • Bells ulighed
  • To-foton-interferens (Hong-Ou-Mandel effekt)
  • Kvanteinterferometri med NOON-tilstande
  • Kvantenøglefordeling til kryptografi
  • 2. ordens kohærensfunktioner (Hanbury-Brown Twiss effekt)

10400 Plasmafysik

  • Bevægelse af ladede partikler i elektriske og magnetiske felter

10420 Sportsfysik

  • Formfaktor for bolde målt i vindtunnel
  • Magnuskraft på spinnende bolde på luftpudebane
  • Magnuskraft på skruet målspark
  • Tilbagespring af hoppende bolde med spin
  • Inertimoment ved tårnspring
  • Friktion ved svømning
  • Strukturanalyse af svømmedragt i skanningelektronmikroskop
  • Frakturanalyse af ketcher i skanningelektronmikroskop

10467 Metoder og instrumenter til fysiske målinger

  • RLC-kredsløb, transienter, resonans
  • Ikke-inverterende forstærker, adderende forstærker, differensforstærker
  • Bodeplot, differentiator, integrator, strømgenerator
  • Wien-bro oscillator
  • Støj og elektriske filter
  • Støj fra jordsløjfer og transienter
  • Design af fotodiode
  • Temperaturkontrol med PID og LabVIEW
  • Højhastigheds digital video
  • Miniprojekt

33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer

  • Siemensstjerne med AFM
  • Ladningstæthedsbølger på TaS2 med STM
  • Visualisering af Siemensstjerne, sten og zeolitter med SEM

33472 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi

  • Arealmåling med LEGO-robot
  • Måling af jævnspænding og jævnstrøm
  • Signaler, digitalisering og kvantiseringsstøj
  • Dioder og logiske gates
  • Temperatur og elektrisk modstand
  • Partikelvægt
  • Signaler og filtre
  • Operationsforstærkeren

34020 Optik og fotonik

  • Tynde linser og optisk instrumentering
  • Michelson interferometret