Erhverspraktik på DTU Fysik

Erhvervspraktik for skoleelever

Har du lyst til at prøve livet som forsker i en uge? Hvis du kunne tænke dig at komme i erhverspraktik på DTU Fysik, kan du se dine muligheder her. Der er erhvervspraktik i uge 9 og 46.

Erhvervspraktik i uge 9 og 46

Vi har desværre ikke flere ledige pladser til erhvervspraktik i uge 9, men vi holder praktikuge igen i uge 46, 2020.

DTU Fysik tager imod et antal erhvervspraktikanter fra 8.–10. klasse to gange om året i uge 9 og i uge 46. Desværre kan vi ikke tilbyde individuelle praktikforløb på andre tidspunkter. Snak med din klasselærer, om du må deltage i uge 9/46 – det plejer at kunne lade sig gøre.

Program

I løbet af ugen kommer du rundt i forskellige forskergrupper, hvor du møder dygtige forskere, der fortæller om deres forskning, viser deres forsøgsopstillinger og/eller vejleder dig i nogle spændende øvelser, som du selv kan udføre. Vi sammensætter et nyt erhvervspraktikprogram for hvert hold.

Se et eksempel på et tidligere program.

Programmet indeholder såvel eksperimentel som teoretisk fysik, så det er spændende for alle deltagere. Et af højdepunkterne er det afsluttende besøg i vores undervisningslaboratorie - Nanoteket, hvor I selv får mulighed for at udføre spændende forskningsøvelser.

Rapport over praktikopholdet

I ugens løb skal du føre dagbog eller logbog, så du kan skrive en kort rapport på højst tre A4 sider om dine oplevelser og dit udbytte af opholdet på DTU Fysik. Rapporten skal du sende til Sebastian Horch senest 2 uger efter dit besøg på DTU Fysik.

Sted

Praktikopholdet foregår på DTU Fysik, Fysikvej, 2800 Lyngby.

Find flere oplysninger og se hvor praktikken foregår

Praktikseddel

Hvis du skal have en underskrift på en praktikseddel, beder vi dig udfylde mest muligt på sedlen (se baggrundsinformation her) og sende den pr. e-mail til Sebastian Horch.

Sådan ansøger du

Skriv en mail til Sebastian Horch.

Din mail skal indeholde:

  • Navn, fødselsdag, adresse, telefonnummer og e-mail
  • Hvornår du gerne vil i praktik på DTU Fysik (uge 9 eller uge 46)
  • Skolens navn og telefonnummer, din klasse og kontaktperson på skolen

Kontakt

Sebastian Horch
Lektor
DTU Fysik
45 25 32 32