Erhverspraktik på DTU Fysik

Erhvervspraktik for skoleelever

Har du lyst til at prøve livet som forsker i en uge? Hvis du kunne tænke dig at komme i erhverspraktik på DTU Fysik, kan du se dine muligheder her. Der er erhvervspraktik i uge 9 og 46.

Erhvervspraktik i uge 9 og 46

DTU Fysik tager imod et antal erhvervspraktikanter fra 8.–10. klasse to gange om året i uge 9 og i uge 46. Desværre kan vi ikke tilbyde individuelle praktikforløb på andre tidspunkter. Snak med din klasselærer, om du må deltage i uge 9 eller 46 – det plejer at kunne lade sig gøre.

Erhvervspraktikholdet i uge 46 er fyldt.

Næste ledige praktik er i uge 9, 2023.

Tilmelding åbner til januar 2023

Vi begynder at modtage og behandle ansøgninger til januar. I starten af februar får du at vide, om du har fået en plads.

Evt. ledige pladser efter denne dato vil blive tildelt efter først-til-mølle princip.

Tilmeld dig per mail på: erhvervspraktikant@fysik.dtu.dk

Program

I løbet af ugen kommer du rundt i forskellige forskergrupper, hvor du møder dygtige forskere, der fortæller om deres forskning, viser deres forsøgsopstillinger og/eller vejleder dig i nogle spændende øvelser, som du selv kan udføre. Vi sammensætter et nyt erhvervspraktikprogram for hvert hold.

Se et eksempel på et tidligere program

Programmet indeholder såvel eksperimentel som teoretisk fysik, så det er spændende for alle deltagere. Et af højdepunkterne er det afsluttende besøg i vores undervisningslaboratorie - Nanoteket, hvor I selv får mulighed for at udføre spændende fysikøvelser.

Rapport over praktikopholdet

I ugens løb skal du føre dagbog eller logbog, så du kan skrive en kort rapport på højst tre A4 sider om dine oplevelser og dit udbytte af opholdet på DTU Fysik.

Sted og Praktikseddel

Praktikopholdet foregår på DTU Fysik, Fysikvej, 2800 Lyngby. Hvis du skal have en underskrift på en praktikseddel, beder vi dig selv udfylde mest muligt på sedlen 

Se baggrundsinformation her