Om DTU Fysik

DTU Fysik er et institut med vægt på stærk faglighed. Vi ønsker at være elitære inden for fysikken og stiller store krav til medarbejdere og studerende. Instituttet består af ni forskningssektioner og er førende inden for vores forskningsfelter.

Vi fokuserer på forskning, undervisning og innovation inden for områder med grundlæggende udfordringer og anvendelsespotentialer. Vi dækker områder som for eksempel overfladefysik, materialevidenskab, computerbaserede materialeberegninger, fluiddynamik, biofysik, plasmafysik og kvantefysik, og vi opfordrer til samarbejde imellem områderne.

Anvendelser spænder fra bæredygtig energi og fremtidens materialer til kvanteteknologi.

Undervisning og Nanoteket

Vi underviser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Vores undervisning er både for studerende med en særlig interesse for fysik og for alle ingeniørstuderende på det introducerende fysikkursus.

DTU Fysik har hovedansvaret for Fysik- og Nanoteknologiuddannelserne og for introduktionskurset til fysik (Fysik 1), som tages af hovedparten af alle DTUs studerende.

Det er vores mål at bibeholde det høje professionelle niveau og det høje optag af højt kvalificerede studerende til vores Fysik og Nanoteknologiuddannelser og at udvikle introduktionskurset for at sikre, at alle studerende får en nyttig og solid videnskabelig grundviden til deres videre uddannelse på DTU.

I vores eksperimentelle studenterfacilitet, Nanoteket, udvikles øvelser inden for fysik og nanoteknologi til gavn for studerende på DTU, gymnasiet/HTX og interesserede virksomheder. 

Forskning og Faciliteter

Instituttet består af ni forskningssektioner og er verdensførende inden for vores forskningsfelter. På instituttet findes en lang række eksperimentelle opstillinger, vores egne faciliteter og flere af vores sektioner benytter storskala-forskningsanlæg i bl.a. Lund, Hamburg, München, Zürich, Grenoble, Cadarache og Stanford. 

Vi møder alle opgaver med ansvarlighed, nytænkning og stolthed. Vi vil på instituttet fortsat arbejde på at bevare den anerkendende og positive atmosfære, som gør DTU Fysik til en attraktiv arbejdsplads.