DTU Fysik Bygning 311

Om DTU Fysik

 
Find alle medarbejdere på DTU Fysik. Ledelse, forskere, administrative, tekniske, post.doc.'ere og ph.d.'ere.

DTU Fysik er et moderne institut med vægt på stærk faglighed. Vi ønsker at være elitære inden for fysikken og stiller store krav til medarbejdere og studerende. Instituttet består af ni forskningssektioner og er verdensførende inden for vores forskningsfelter. 

Læs mere om DTU Fysik

Teknologi Historie

Teknologihistorie DTU

DTU Fysik huser DTU’s historiske samling. Samlingen indeholder historiske genstande, fotografier og andet arkivmateriale vedrørende DTU historie.


Læs mere om DTU Fysiks historie og Teknologihistorie DTU

Organisation på DTU Fysik

DTU Fysik er et institut, der er er fladt organiseret med åben og ærlig kommunikation. Ledelsen fører en åben-dørs politik og der er korte beslutningsveje, hvilket giver en dynamisk og handlekraftig organisation.

Læs mere om organisation og ledelse på DTU Fysik

DTU FYSIK I MEDIERNE