Foto: Jesper Scheel. Billede: Katja Li

Forskning på DTU Fysik

Large Research Projects

Vi forsker i moderne fysik, særligt inden for fire overordnede områder: bæredygtig energi, materialer, kvanteteknologi og biofysik. Vores fokus er både at få større viden om grundvidenskabelige problemer og at udføre forskning orienteret mod anvendelse i samfund og virksomheder. Forskningen på DTU Fysik er fordelt på 9 sektioner. Derudover har vi en ph.d.-skole med ca. 100 studerende. 
Omkring 100 studerende på 4 institutter udgør Ph.d.-skolen på DTU Fysik. Ca. halvdelen er internationale. Foto: Jesper Scheel. Billede: Mark Kamper Svendsen

Ph.d.-Skolen på DTU Fysik

Omkring 80 studerende på 4 institutter udgør Ph.d.-skolen på DTU Fysik. Ca. halvdelen er internationale.
Ph-d-skolen-paa-DTU-Fysik
DTU Fysik har en række state-of-the-art forskningsfaciliteter og udstyr, vi bruger i vores forskning og undervisning.
Lyt til DTU Podcast med afsnit om XFEL og Kvantefysik

Lyt til podcasts eller se udsendelser og forlæsninger fra Danskernes akademi, hvor forskere fra DTU Fysik deler ud af viden om deres
forskning.


Nanoteket er et topmoderne undervisningslaboratorium under Institut for Fysik på DTU. Besøg Nanoteket og få mulighed for at udføre spændende
eksperimentelle øvelser.