Forskningssamarbejde

Nationalt og internationalt samarbejder DTU Fysik med en række danske og udenlandske universiteter og forskningsgrupper. Vi samarbejder også med andre institutter på DTU inden for vedvarende energi, kvanteteknologi, materialer og life science.

Samarbejde med andre universiteter
 • Berkeley - University of California
 • Chinese Academy of Science, IPP Hefei
 • Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology, US
 • Max Planck Institute, Erlangen, Germany
 • Queensland University, Australia
 • Stanford University, US
 • TUM, Germany

 

Samarbejde omkring forskninganlæg
 • ESS and MAX lab (MAX IV)
 • European XFEL, Hamburg, Germany
 • EPFL, Switzerland
 • EURATOM partners (e.g. JET, MPI Gar-ching, Tu/e)